SiD

Fraværsgrensen fungerer, men den trenger noen justeringer | Ole Martin Johansen

 • Ole Martin Johansen (18), økonomiansvarlig, Østfold FpU

Helsesøster kjenner ofte sine elever mye bedre enn fastlegen gjør, skriver Ole Martin Johansen (18), økonomiansvarlig, Østfold FpU Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix

Si ;D-innlegg: At helsesøster skal kunne gi gyldig fravær, er én av dem.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Regjeringen har innført en fraværsgrense som ble gjeldende fra og med skoleåret 2016/2017.

Den omstridte fraværsgrenen går ut på at dersom man har mer enn 10 prosent fravær som ikke er godkjent, står man i fare for å miste karakteren i faget.

Denne grensen har sine svakheter, men er helt nødvendig for å sikre et godt klassemiljø, hindre «dropouts» og forhindre skulk. Den siste tiden har vi sett tall fra hele landet som viser at fraværet har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen.

Ole Martin Johansen (18), økonomiansvarlig, Østfold FpU Foto: Østfold FpU

Dette er strålende.

Mer myndighet til helsesøster

Et problem som ofte blir tatt opp i forbindelse med fraværsgrensen, er at de elevene som har psykiske lidelser, kan risikere ikke å få karakterer i enkelte fag.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker å løse denne utfordringen ved at helsesøster kan utgi dokumentasjon på gyldig fravær.

Les også

Fraværet faller etter nye skoleregler

Helsesøster kjenner ofte sine elever mye bedre enn fastlegen gjør, og er derfor mer enn nok kvalifisert til å gi en slik dokumentasjon. En annen positiv effekt man kommer til å se, er at presset på fastlegene vil bli mindre og man slipper å betale en egenandel kun for å få dokumentasjon på sykdom.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker også å tillate obligatorisk kjøreopplæring som gyldig fravær.

En utfordring med fraværsgrensen er at obligatorisk kjøreopplæring går ut over 10-prosent-grensen. Fraværsgrensen er rettet mot de elevene som skulker skolen, og ikke de som har gyldig dokumentasjon på kjøreopplæring.

Vi ønsker å øke kvoten for «politisk fravær»

Elevene som er aktive i politiske, ideelle eller veldedige organisasjoner, har i dag 10 dager som de kan ta ut i såkalt «politisk fravær». Disse dagene teller ikke på fraværsgrensen, men vi ser at disse elvene ofte må bruke flere enn de 10 dagene de har tilgjengelig.

Det er viktig at vi setter skulking på dagsordenen

At elever bidrar gjennom slike organisasjoner, er utelukkende positivt for samfunnet, og vi må derfor legge godt til rette for disse elvene.

Det er ikke de engasjerte elevene som sliter på skolen, og fraværsgrensen bør heller ikke ramme disse på en urettferdig måte.

Fremskrittspartiets ungdom ønsker derfor å øke kvoten for «politisk fravær» til 20 dager, slik at aktive og engasjerte elever har muligheten til å delta på flere arrangementer.

Vi ser nødvendigheten av en fraværsgrense.

Det er viktig at vi setter skulking på dagsordenen og hjelper de svake elevene med å fullføre utdanningsløpet.

Les også

Fraværsgrensen fungerer ikke for alle. Fleksitid er løsningen. | Malin Marie Landaas

På tross av dette ser vi noen utfordringer med fraværsgrensen slik den står i dag, noe vi ønsker å løse med en mykere variant av dagens fraværsgrense.

Helsesøster skal kunne gi gyldig fravær, obligatorisk kjøreopplæring skal gi gyldig fravær og politisk fravær skal økes til 20 dager.


Engasjerer du deg i debatten om fraværsregelen? Les videre her:

Les også

Aftenposten mener: Fraværsreglene virker

Les også

Helén Skogstad (21) sier på video: Kjære voksen, som sitter på kontoret og dømmer. Jeg skal fortelle deg en ting om fraværsgrensen.

Les også

Høyres Henrik Asheim vil vise frem skolene med høyest fravær

Les også

Oliver Stavik (18): Fraværsproblemene i videregående er et speilbilde av arbeidslivet.


Fraværsgrensen: Kunnskapsministeren blir grillet

Vi inviterte ungdom til å stille sine spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen (H). Her er det han svarte:

Les også

Her kan du høre alle Si ;D-podkastene!


Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her

Relevante artikler

 1. SID

  Sats heller mer på engelsk enn andre fremmedspråk | Djani Behram

 2. SID

  Tre gode grunnar til å få tilbake skulefruktordninga | Erlend Sund

 3. SID

  Jeg tror mange frykter stygge blikk når de går med svart russebukse | Anndrine Lund

 4. SID

  Gavekort finnes bare for at butikker skal tjene penger | Marte Andrine Aschim Gundersen

 5. SID

  Fraværsgrense på ungdomsskolen: «Å gå på skolen er ikke bare en rett, men også en plikt»

 6. SID

  Dropp koranvers i julespillet