Koronakrisen viser at vi kan!

  • Tora Elgsaas (14)
Koronakrisen har satt viktige klimatiltak på vent, skriver Tora Elgsaas (14), leder av Barnas klimapanel 2020.

Det er bedre om vi gjør litt og litt, enn å måtte gjøre alt når det er akutt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I år har vi sett hvor mye verden kan få til når vi er i en akutt krise. Vi kan gjøre enorme endringer på veldig kort tid. Men er det sånn at krisen være akutt for at verden skal handle raskt? Hvorfor er man ikke like villige til å gjøre mer for klimakrisen?

Klimakrisen er omfattende og skjer over mange år. Det er ikke slik at hele jorden vil bli ødelagt på noen måneder. Men det betyr ikke at den ikke er farlig. Klimakrisen vil få katastrofale konsekvenser hvis vi ikke gjør noe.

Ingen unnskyldning

«Fordelen» er at vi ikke trenger å gjøre alle tiltak på en gang, sånn som vi har gjort med koronaen. Men det er ikke en unnskyldning til å nesten ikke gjøre noe i det hele tatt.

Barn og ungdom har vært villige til å ofre enormt mye for å få kontroll på viruset. Vi håper nå at dere voksne og eldre vil være like villige til å sikre vår fremtid.

Det er mange som sier at vi ikke har mulighet til å gjøre så store tiltak når det kommer til klimakrisen. Vi kan jo ikke la samfunnet og måten vi lever på, endre seg så mye at vi merker noe til det. Koronaen viser at vi kan!

Tora Elgsaas (14), leder av Barnas klimapanel 2020.

Vi kommer ikke til å måtte holde oss hjemme eller ikke fly i det hele tatt, som vi har måttet under koronakrisen. Men hvis vi bare tar klimaendringene på alvor og gjør tilstrekkelige tiltak, er det nok. Det er bedre om vi gjør litt og litt tidligere, enn å måtte gjøre alt når det er akutt.

Koronaen kan ikke overskygge

Det har ikke vært store klimastreiker under koronakrisen. Men det betyr ikke at barn og unge har stoppet å være engasjerte i klimasaken. Vi kan ikke la alle streikene og engasjementet bli glemt. Unge er opptatt av klima, og vi er innstilt på å endre måten vi lever på til en mer bærekraftig måte. Men vi trenger politikernes hjelp til å gjøre de store tiltakene.

Koronakrisen har satt viktige klimatiltak på vent. Klimatoppmøtet i Glasgow som var planlagt i høst, er for eksempel blitt utsatt til 2021. Det fritar derimot ikke Norge og resten av verden fra å handle. Selv om avtaler kan bli utsatt, er vi nødt til å gjøre noe, også i år. Vi bør heller se på koronaen som et bilde på at vi kan klare dette.

Jeg forstår at koronaen er en akutt og viktig krise som har endret alt dette året. Det må prioriteres. Men koronaen kan ikke overskygge klimakrisen. Vi er nødt til å stanse klimakrisen, og vi er nødt til å strekke oss lenger for å klare det. Men nå vet vi at vi kan.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.