SiD

Politikere må fokusere like mye på psykiske helse som på smittetall. Spesielt blant unge.

  • Milan Aran (21)
    Milan Aran (21)
    Unge Høyre
Det er for lite fokus på om alle kommer til å se lyset i enden av den mørke tunnelen, mener debattanten.

Jeg skjønner at politikerne iverksetter tiltak for å redde liv. Men det er på sin plass at de også ivaretar de som ofrer hverdagen sin for å redde disse livene.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ett år har gått siden livene våre ble snudd på hodet. Festivaler ble til pils i hagen med to venner, konferanser ble til Zoom-møter med tekniske problemer, jobbmøter ble til Teams med «du er muta», og skolehverdagen ble til å sove halvveis i sengen mens man ser på forelesning. Vi har mistet hundrevis av klemmer, tusenvis av kroner og kontakten med flere venner.

Jeg er takknemlig for at vi har politikere og fagfolk som ikke rekker middag med familiene sine for at vi skal kunne ta tilbake hverdagen. Det er viktig at landet er samlet.

De som redder livene

Likevel mener jeg det er for lite fokus på om alle kommer til å se lyset i enden av den mørke tunnelen. Politikere burde sette like stort søkelys på befolkningens psykiske helse, som på smittetallene. Spesielt blant unge. Det bør presenteres tall om hvordan befolkningen har det, og tiltak for at flere skal ha det bedre.

Milan Aran, Sandnes Unge Høyre.

Jeg skjønner at man iverksetter tiltakene for å redde liv. Men på et tidspunkt er det på sin plass at man også ivaretar de som ofrer hverdagen for å redde disse livene.

Unge mennesker, der mange allerede sliter fra før, er nok den gruppen som tar dette tyngst. Når vi vet at én av tre studenter er ensomme, er det viktig at politikere legger opp til tiltak som kan jobbe mot ensomhet.

Faller utenfor

Setter man restriksjoner på at bare fem personer kan samles, vil det være noen som faller utenfor. Vi trenger å få gode sosiale møteplasser etter pandemien. Da må vi satse på fotballaget, studentmiljøet, fritidsklubben og utelivsbransjen for å sikre at alle får det bra.

Vi unge er permitterte fra deltidsjobbene, vi har ikke krav på dagpenger og skolen er på en skjerm. Nå er på tide at vi for alvor setter den psykiske helsen vår på dagsorden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

  1. Skrivekonkurranse for unge: Lag en tale til besteforeldregenerasjonen!

Les mer om

  1. Psykisk helse
  2. Koronaviruset