SiD

Man bør forstå sin egen skattemelding. Men det gjør ikke jeg | Vilde Bratland Hansen

  • Vilde Bratland Hansen
    Vilde Bratland Hansen
    Journalist
Mitt problem er at jeg utover å tyde tallet som står bak «foreløpig beregnet skatt til gode», ikke forstår så mye av skattemeldingen.

Hvorfor er ikke personlig økonomi et obligatorisk fag i norsk grunnskole?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

4. april 2018 var en gledens dag: jeg fikk igjen mer på skatten enn forventet.

Gleden ble imidlertid kortvarig. For hadde jeg ikke lest om at ansvaret for korrekt rapportering er blitt strengere?

Mitt problem er nemlig at jeg utover å tyde tallet som står bak «foreløpig beregnet skatt til gode», ikke forstår så mye av skattemeldingen.

Hva er for eksempel forskjellen på «fellesskatt til staten» og «trinnskatt av personinntekt?»

Og hvordan har posten «premie til pensjonsordning» kommet med når jeg, så vidt jeg vet, ikke har noen pensjonsordning?

Hvordan kunne jeg stole på at det som stod der, stemmer?

Vilde Bratland Hansen, Si ;D-journalist

Bør innføres i skolen

Etter at jeg ved hjelp av min venn Google hadde pløyet gjennom de fleste artikler om «skattemelding 2018», måtte jeg søke råd hos min primærkilde når det kommer til økonomi: pappa.

«Det ser greit ut,» kunne han meddele.

Selv om pappa stilte opp for meg, er det mye som tyder på at foreldre flest ikke er så gira på å ta ansvar for barnas økonomi.

En ny undersøkelse gjennomført av Finans Norge viste for eksempel at foreldre ikke lenger snakker like mye med barna sine om økonomi som for tre år siden.

En annen undersøkelse fant at 86 prosent av foreldrene synes personlig økonomi bør være et obligatorisk fag i skolen.

Kanskje skyldes det at jeg føler meg dum fordi jeg ikke forstår min egen skattemelding, men jeg støtter de 86 prosentene.

Kunnskapsløftet har som mål å ruste elever til å møte livets oppgaver og til «å ta hånd om seg selv og sitt liv».

Så hvorfor er ikke personlig økonomi et obligatorisk fag i norsk grunnskole?

Hvorfor lærer vi ikke å se gjennom en skattemelding, hva en renteøknings betydning har for den enkelte og hva begreper som «kreditnota» betyr i en tid der kredittkortene nærmest kastes etter oss?

Er det ikke merkelig at unge studenter, kommende småbarnsforeldre og boligkjøpere ikke læres opp til å forstå hvordan økonomiske valg og handlinger påvirker oss alle?

En vei å gå

Man kan argumentere for at man selv har ansvar for å tilegne seg slik kunnskap.

Men når tall fra Kredinor for eksempel har vist at unge sliter med telefongjeld, netthandelgjeld og inkassogjeld, og at unge nordmenns inkassogjeld fra 2016 til 2017 økte med 50 prosent til 235 millioner kroner, kan vi ikke bare håpe på at «det går over».

At en av fire unge shopper når de ikke har råd, at halvparten av landets 18-åringer ikke vet hva renter er, at Norge ligger helt i bunn blant OECD-landene når det kommer til budsjettering og at 165.000 nordmenn ikke sjekker skattemeldingen sin, kan også bidra til å forklare hvorfor dette er et problem som må håndteres.

Ved nærmere ettertanke trenger man ikke se mer enn en episode av luksusfellen for å forstå at noe må gjøres.

Man bør tross alt kjenne til konsekvensene av å ikke betale regningene sine før man får et inkassokrav.

Man bør også forstå sin egen skattemelding. Og neste år skal jeg klare det. Uten deg, pappa.


Les mer om

  1. Skattemeldingen
  2. Personlig økonomi
  3. Skole og utdanning