Rusmisbruk handler om psykisk helse | Marie Husby Valland

  • Marie Husby Valland (18), politisk nestleder, Trondheim Unge høyre
Vi skal ikke lukke døren for dem som trenger hjelp, skriver Marie Husby Valland.

Alle fortjener en ny sjanse!

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I alle år har vi straffet rusmisbrukere med bøter og fengsel, men hvordan ville du reagert om vi hadde gjort det samme mot en deprimert person?

Vi har bestandig behandlet alkoholavhengige, så hvorfor skal vi ikke behandle andre typer rusavhengige også? Det er på tide at vi slutter å straffe dem og heller tilbyr enn hjelpende hånd.

Rusmidler blir en slags selvskading

Regjeringen ønsker å flytte saker som handler om besittelse av narkotika til eget bruk fra justisdepartementet til helsedepartementet. Årsaken er at man tror det vil kunne bidra til at flere slutter med rusmidlene og får hjelp til å få et bedre liv.

Rusmidler er ulovlig, men dette handler om psykisk helse. Ikke alle rusmisbrukere har psykiske lidelser før de begynner med rus, men rusavhengighet fører ofte til dårligere psykisk helse. Rusmidlene blir en slags selvskading på samme måte som noen alvorlig deprimerte skader seg selv.

Se til Portugal

Når man bare gir bøter eller fengsel, er ikke dette med på å bedre psyken til rusmisbrukerne. Dermed vil de fleste heller ikke slutte med rusmidlene etter fengselsoppholdet. Vi kan se til Portugal. Der blir de aller færreste tilfellene straffet. De satser mer på å gi den helsehjelpen rusmisbrukerne så inderlig trenger. Det har gitt gode resultater; flere slutter med rusmidlene og kommer seg tilbake til et normalt liv.

Vi skal ikke lukke døren for dem som trenger hjelp. Selv om man havner utenfor samfunnet, om det så er på grunn av rusmisbruk, skal man få den hjelpen man trenger for å komme tilbake. Alle fortjener en ny sjanse!


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.