SiD

Barnefri sone!

Myndighetsalderen burde aldri vært senket fra 25 til 18 år.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Det er en minimal andel av 16-åringene som har satt seg godt nok inn i det politiske systemet og er kapable til å avlegge en fornuftig stemme, mener Oskar Aanmoen (17).

Nå som valgkampen innhenter oss for fullt, blusser nok en gang debatten om stemmerett til 16-åringer opp. Det faktum at personer uten god innsikt i det politiske systemet skal få stemme, er ifølge mine tanker en særdeles dårlig idé. Selv deltok jeg i statens prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer i forbindelse med kommunevalget for to år siden. De erfaringene jeg tar med meg fra dette, skulle jeg ønske hele Norge hadde innsikt i når de debatterer dette viktige spørsmålet.

Direkte uansvarlig

For 150 år siden kunne man hverken stemme eller kalle seg myndig før man var i en alder av hele 25 år. Det faktum at man har senket denne alderen med syv år siden den gang, er i mine øyne mer enn nok, om ikke altfor mye.

afp000544227.jpg

Det er en minimal andel av 16-åringene som har satt seg godt nok inn i det politiske systemet og er kapable til å avlegge en fornuftig stemme. Mine erfaringer fra valgkampen i 2011 er ungdom som lar seg lede av partipropaganda, enkeltsaker og de reklameeffektene det var rikelig tilbud av i partienes valgkampboder. Ufornuftig og impulsiv tankegang og manglende evne til å tenke samfunnsnyttig og langsiktig — det er noe som i stor grad preger 16-åringer og til dels en god del 18-åringer. Derfor vil jeg kalle det direkte uansvarlig for samfunnet å la 16-åringer stemme.

Mangler rasjonell tankegang

Selv kan jeg åpenhjertig si at jeg med glede ville gitt avkall på min egen stemmerett et par år i vissheten om at man ved sin neste valgsjanse vet at de fleste som er på samme alder, avgir en stemme med tanke på Norges fremtid, selv om synspunktene varierer kraftig.

Les også

- Nå må vi slippe 16-åringene til ved valget

Skal jeg si min oppriktige mening, synes jeg at myndighetsalderen aldri burde vært senket fra 25 år i utgangspunktet. Alder gir erfaring, og det er denne erfaringen som gir oss rasjonell tankegang, noe det kommer til å bli en mangelvare på jo lavere stemmerettsalderen blir.

Det beste for nasjonen

Stemmerett til 16-åringer er en overliberalistisk tanke som dessverre er blitt tatt på alvor. Jeg håper likevel at selv den yngre generasjon innser at ulempene er større enn fordelene på dette punktet. Det desidert beste for hele nasjonen er derfor at stemmelokalene nå og i fremtiden forblir en barnefri sone!

Les også:

Les også

  1. Slipp 16-åringene til!

  2. Hvem er verdige velgere?

Oskar Aanmoen (17)