Norge bør gjeninnføre skatt på arv | Mansoor Hussain

  • Mansoor Hussain (20), leder AUF i Oslo
Arveavgiften ble fjernet av dagens regjering i 2014. Men heller ikke Arbeiderpartiet ønsker en arveavgift. Det er rart når målet vårt er å utjevne forskjeller, skriver leder i AUF Oslo, Mansoor Hussain (20).

Slik det er nå, er ikke Arbeiderpartiet ærlige når vi sier at hardt arbeid skal lønne seg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi bor i et land der forskjellene mellom dem som har mest og minst, øker. For noen år siden kan jeg huske hvordan den norske offentligheten snakket om Thomas Pikettys bok Kapitalen.

Der kom det frem at arv er en gjennomgående årsak til ulikhetene i verden. Det er dessverre slik at den enkleste måten å bli rik på i Norge, er å arve.

Forbedret arveavgift

I 2015 gikk Dagens Næringsliv gjennom skattelistene, og der kom det (ikke overraskende) frem at tre fjerdedeler av de 100 rikeste i landet hadde arvet formuen sin. Tall som dette gjør det vanskelig å tenke at vi er i et samfunn der man kan jobbe hardt hver dag og bli velstående.

Når arv er en så viktig faktor i om man er rik eller ikke, er det ikke vanskelig å argumentere for at man burde skattlegge den i Norge, i likhet med mange andre europeiske land.

Før hadde vi en arveavgift i Norge som var for enkel å snu seg unna for dem som hadde ressurser til det. Dermed traff den skjevt og ikke slik det var ment at den skulle. Etter at vi fjernet denne skatten, er det som om Arbeiderpartiet bare er blitt motstandere av en arveavgift av prinsipp.

Da Stortinget skulle behandle et forslag om Norge skulle ha monarki eller være en republikk, argumenterte man med at man prinsipielt var imot at maktposisjoner skulle gå i arv. Da er det rart at samme gjengen kan være så imot skatt på arv.

Vi er ikke ærlige med oss selv når vi har høy inntektsskatt, men ikke skatt på arv, skriver leder i AUF Oslo, Mansoor Hussain (20).

Upopulært, men nødvendig

Hvis Arbeiderpartiet mener alvor med at vi skal ha et samfunn der hardt arbeid skal lønne seg, må vi gjøre noe med strukturene som øker ulikhetene. Arv er en av faktorene som opprettholder avstanden mellom dem som har minst og mest.

Så lenge det er slik at man skal skatte masse av månedlig inntekt, men ikke av pengene man får på grunn av noe så vilkårlig som foreldrene sine, er vi ikke ærlige når vi sier at hardt arbeid skal lønne seg.

Det er ofte ikke populært å introdusere en ny skatt, men av og til må politikere tørre å ta de upopulære, men viktige grepene for å skape et samfunn med mindre forskjeller. Ved å innføre en skatt på arv kan Arbeiderpartiet gjøre et grep for å komme nærmere det djerve målet: At alle skal ha de samme mulighetene, uansett hvor de er fra, hva de heter og hvor rike foreldrene er.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.