SiD

AUF: – Karakter i orden og oppførsel er sanksjoner i vurderingsklær

  • Hanna Skotheim, Si ;D-journalist
9. klasse elevene på Sofienberg skole, (f.v) Karthiga Santhamurali (14), Izabela Rudka (14) og Martin Haug (14), synes alle at dagens anmerkningssystem er rettferdig.

Mens AUF mener karakter i orden og oppførsel er gammeldags, kommer regjeringen til å videreføre dagens system. Blant elever er meningene splittet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Se for deg at to elever utfører samme handling, men at den handlingen får forskjellig behandling. Det er nettopp dette flere i 10. klasse ved Siggerud skole mener kan skje og er urettferdig når man opererer med karakterer i orden og oppførsel.

– Det kan føles urettferdig å få anmerkninger når man kommer et minutt for sent. Men det er også urettferdig at noen lærere ikke noterer når man kommer for sent, forteller 10. klassingene Oliver (15), Sander (15) og Marius (15).

Noen av elevene mener jenter slipper lettere unna anmerkningene. De forteller at når det er bråk i klassen, ser læreren bare guttene som snakker, og ikke jentene. Noen elever føler at enkelte lærere liker å gi anmerkninger.

Kan oppleves urettferdig

Alle lærere er lovpålagt å gi karakter i orden og oppførsel. Det vil si karakterene «god», «nokså god» eller «lite god». Likevel mener lærer ved Siggerud skole, Synne Maria Nyvold, at det noen ganger kan oppleves som vanskelig.

– Det er i så fall enklere å gi karakter på orden enn på oppførsel, fordi det ikke er så personlig, sier hun.

Nyvold mener karakter på orden og oppførsel kan påvirke relasjonen mellom lærer og elev, fordi det viser til en ujevn maktfordeling.

– Samtidig har de voksne på en skole ansvaret for relasjonen uansett, og de fleste elever skjønner at vi bare gjør jobben vår, sier hun.

Ifølge Nyvold får de aller fleste i en klasse god i både orden og oppførsel, men hun tror elever som derimot strever med å følge ordensreglene, opplever ordningen som urettferdig.

– Noen ganger kan det oppleves tilfeldig hvem som får hvilken karakter i orden og oppførsel, sier hun.

Svekker relasjonen

Ludvigsenutvalget ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet, og de skulle vurdere i hvilken grad skolen dekket den kompetansen elever vil trenge i fremtiden. I en utredning fra 2015 advarte utvalget mot et vurderingssystem som stadig truer med nedsatt karakter i orden og oppførsel.

– Karakter på orden og oppførsel kan bidra til at vurderingen brukes som et negativt virkemiddel i stedet for et virkemiddel som skal støtte elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, sier Mari Rege, professor i økonomi og medlem av Ludvigsenutvalget.

Noen ganger kan det oppleves tilfeldig hvem som får hvilken karakter i orden og oppførsel

Hun mener det er uheldig at elevenes orden og oppførsel skal vurderes i den mest følelsesstyrte perioden i livet deres.

– De som ikke tar høyere utdannelse, må møte arbeidslivet med disse karakterene. Jeg er redd for at denne vurderingspraksisen kan bidra til å utstøte ungdom fra arbeidslivet, sier Rege.

Hun tror ikke dagens system bidrar til bedre orden og oppførsel – snarere tvert imot.

– En trussel om nedsatt i orden og oppførsel kan ødelegge relasjonen mellom lærer og elever. Det kan bidra til enda dårligere orden og oppførsel.

– Hvordan bør et alternativt til karakter på orden og oppførsel være?

– I stedet for å stemple elever med dårlig orden og oppførsel, bør skolens oppgave være å stimulere utviklingen av kompetanse som gir god orden og oppførsel. Selvregulering er sentralt i dette tilfelle, og gode relasjoner og tillit mellom elev og lærer styrker dette. En stadig trussel om nedsatt orden og oppførsel er neppe med på å bygge gode relasjoner og tillit.

Rettferdig

I 9. klasse på Sofienberg skole er elevene imidlertid positive til vurderingssystemet.

– Det er et rettferdig system, fordi noen tuller mer enn andre, og noen er mer stille. Hvis man er stille, får man bedre karakter, sier Izabela Rudka (14).

Martin Haug (14) og Karthiga Santhamurali (14) er enige.

– Ved å ha en slik ordning vet man hva man har gjort riktig eller galt, og man forstår hvorfor man får karakteren som man får, sier Santhamurali.

Maja Brustad, lærer ved Sofienberg skole, mener systemet fungerer bra og ser ikke for seg noe alternativt system.

Maja Brustad, lærer ved Sofienberg skole, mener at karakteren i orden og oppførsel er lite viktig. – Det er mye viktigere det som skjer mellom elev og lærer, sier hun.

– Det er en måte å kartlegge om elever klarer å følge enkle regler, og det er man avhengig av når man skal ta ansvar for egen utdanning og arbeidsliv, sier Brustad.

Viderefører dagens system

Etter å ha vurdert utredningen fra Ludvigsenutvalget, har Kunnskapsdepartementet kommet frem til at det ikke er behov for noen endringer.

– Vi vil videreføre dagens system, der orden og oppførsel vurderes som «god», «nokså god» eller «lite god», skriver statssekretær Magnus Thue (H) i en e-post.


Les om flere synspunkter på hvordan skolen organiseres i dag her:

Les også

  1. Musikk og kunst og håndverk er bortkastet tid for elevene, skriver Noor Skarshaug (15).

  2. Ingeborg A. Salterød (14): Å ha to lærere i flere fag er dyrt, men det fungerer.

  3. Jeg var irritert på at skolen min ble mobilfri. Nå har jeg snudd, skriver Tuva M. Øines (14).


Aftenpodden Si ;D: Superstudentene gir deg tips før eksamen

Da Cecilie Glittum gikk ut av videregående i fjor, hadde hun 20 av 21 mulige 6-ere på vitnemålet. Sammen med Markus Borge Harbo (20), som hadde 26 av 26 mulige 6-ere på vitnemålet, gjester hun ukens podkast for å dele sine tips.

— Det viktige er ikke å pugge, men å forstå og skaffe oversikt, sier Borge Harbo.

Flere konkrete tips? Hør podkasten med ett klikk her:

Les mer om

  1. Skole
  2. Arbeidsliv
  3. Kunnskapsdepartementet
  4. Lærere