Vi er lei av at Arbeiderpartiet bruker «solidaritet» med ungdom som unnskyldning

Forbud mot cannabis hindrer ikke bruk, men det forhindrer brukerne i å vite hva de får i seg, skriver debattantene.

Det er svært lite som tyder på at straff hjelper mot rusproblemer. Snarere tvert imot.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Siden Abid Raja, nestleder i Venstre, tok til orde for legalisering av cannabis i Morgenbladet, og senere i Dagsnytt 18, har Arbeiderpartiet gått hardt ut mot den liberale fløyen i rusdebatten.

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) langet ut mot både Rajas forslag om legalisering og Solberg-regjeringens foreslåtte rusreform. Et av hans hovedpoeng har vært at å gå vekk fra straff i ruspolitikken vil gå negativt ut over barn og unge.

Dessverre er det lite som tyder på at Arbeiderpartiets egen politikk hjelper oss.

Straff hjelper ikke

Vi ønsker alle at rusbruk blant mindreårige skal være så lavt som mulig. Da kan det kanskje virke som at å straffe ungdom som bruker ulovlige rusmidler, er en god idé. Dessverre er det svært lite som tyder på at straff hjelper mot rusproblemer. Snarere tvert imot.

I rusreformutvalgets offentlig utredning fra 2019 står følgende: «Straff antas å bidra til en rekke negative konsekvenser som stigmatisering, frykt for å oppsøke hjelp, økonomiske problemer og forhindring av fullverdig deltagelse i samfunnet.»

Der straffelinjen i ruspolitikken har sviktet i mange tiår, har reguleringsmodeller hatt lovende resultater. Ferske tall fra Colorado i USA tyder på at bruken har gått noe ned i aldersgruppen 15–19 år etter at de legaliserte cannabis.

Det illegale markedet som omsetter cannabis i Norge i dag, tjener store penger på å selge cannabis til mindreårige. Med mindre Stortinget er villig til å se på modeller for kontrollert omsetning av cannabis i Norge, er det disse gjengene som vil tjene på det norske cannabismarkedet.

Om det blir lovlig å selge cannabis, vil det garantert være en aldersgrense, på samme måte som med alkohol og tobakk. De lovlige utsalgsstedene vil da gjøre det de kan for å unngå bli stengt ned, og de vil passe på alderen til hvem de selger til.

Dagens cannabismarked er illegalt i sin helhet, og derfor har det ikke så mye å si om det blir solgt til mindreårige eller voksne, siden begge deler er straffbart, og de uansett regner med ikke å bli tatt. Med en legalisering vil det derfor bli mer kontroll på hvem som kan kjøpe.

Én av fire har testet cannabis

Straff er et bevisst onde som staten påfører et individ. Det er skuffende at regjeringen tviholder på at de skal kunne fortsette å påføre rusbrukere dette ondet uten at noe tyder på at det fungerer. Den norske straffelinjen har ikke hindret oss i å være i overdosetoppen i Europa. Og det at salg og bruk av cannabis er ulovlig, har ikke hindret én av fire nordmenn i å teste det likevel.

Verden over ser vi at det er lite belegg for å si at legalisering eller avkriminalisering fører til økt bruk av narkotika. Tall fra Portugal, som ikke har legalisert cannabis, men som har valgt å avkriminalisere besittelse av alle narkotiske stoffer, viser nedgang i overdosedødsfall og rusrelaterte skader.

Det burde Arbeiderpartiet ta inn over seg. De burde spørre seg selv om det kunne vært en idé å slutte å straffeforfølge unge – og befolkningen for øvrig – når det ikke ser ut til å oppnå de resultatene de ønsker.

Som å ta en drink uten å vite alkoholprosenten

Dagens forbud har ikke forhindret bruk, men det har hindret brukerne i å vite hva de får i seg, og hvor sterkt stoffet er.

Risikoen for bivirkninger av cannabis avhenger av hvor stor andelen av det rusgivende virkestoffet THC, er. Jo mer THC du får i deg, jo større er sjansen for at du opplever bivirkninger som angst, paranoia eller i verste fall psykotiske episoder. Dessverre har vi de siste årene sett økende forekomst av THC i llegal cannabis.

Se for deg at du tar deg en drink på en bar uten å ane alkoholprosenten. Du aner ikke om du kommer til å blacke ut eller bli lett brisen. Det er ikke ulikt situasjonen norske cannabisbrukere befinner seg i dag. Dette er et problem som enkelt kan løses ved at legale aktører tar kontroll over cannabismarkedet, og selger det med styrkegrad oppgitt på innpakningen.

En fornuftig, regulert omsetning av cannabis – enten det er gjennom Vinmonopolet eller på apotek – fører ikke til økte skadevirkninger, eller økt bruk. Det fører til aldersgrenser og trygghet for forbrukerne, og det fjerner en av hovedinntektene til organiserte kriminelle.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.