KrFUs nestleder håper Norge følger USA i abortdebatten. Ser han konsekvensene av det han sier?

  • Simen Bondevik (21)
KrFs innbitte kamp mot selvbestemt abort og LHBTI+-personers rettigheter har skremt meg og flere andre bort fra partiet, skriver Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum.

Og KrFUs partiprogram går om mulig enda lenger.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Avtroppende politisk nestleder i KrFU Joel Ystebø kunne onsdag fortelle NRK at han håper Norge henter inspirasjon fra det som skjer i USA, og forbyr abort.

Ystebø forstår neppe konsekvensen og rekkevidden av det han sier.

Jeg har vært aktivt medlem i Kristelig Folkeparti i syv år, men meldte meg ut for et par års tid siden fordi jeg mente partiet hadde beveget seg for mye til høyre og i en kristenkonservativ retning.

KrFs innbitte kamp mot selvbestemt abort og LHBTI+-personers rettigheter har skremt meg og flere andre bort fra partiet.

Polarisering av abortdebatten

Ystebøs utspill bidrar ikke bare til færre medlemmer i KrF. Han bidrar også til ytterligere polarisering i en allerede betent debatt.

Abortloven i Norge er et kompromiss. Det er det en grunn til at vi har – for å unngå den splittelsen vi ser i for eksempel USA. Nå bidrar Ystebø til å sette hele abortloven i spill, igjen.

Selv er jeg ikke blant de aller mest liberale i abortspørsmålet. Jeg støtter for eksempel at fosteret skal få gradvis sterkere rettsvern utover i svangerskapet, og jeg er uenig med Sosialistisk Venstreparti som ønsker fri abort frem til uke 22. Likevel blir jeg både provosert og skremt av Ystebøs utspill.

At kvinners grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp angripes så hardt i 2022, er direkte provoserende.

Forbud er ikke løsningen

Et forbud mot abort fører ikke til færre aborter. Det fører kun til flere helsefarlige aborter. Vi ser det i samtlige land som har et forbud mot abort. Mitt spørsmål er: Hva tenker Ystebø om det?

Alle partiene i Norge er enige om at vi ønsker å få ned aborttallene. Men den riktige måten å gjøre det på er ikke å forby abort.

Løsningen er i stedet å jobbe for gratis prevensjon for unge, gode velferdsordninger slik at alle som ønsker, har mulighet til å bære frem barnet, og god rådgivning underveis i svangerskapet.

Nyansert debatt

Ystebø tar til orde for at abort skal være forbudt med unntak av enkelte tilfeller som voldtekt, incest eller fare for mors liv.

KrFU går om mulig enda lenger i sitt program, hvor de skriver «at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død og at det prinsippet skal nedfelles i grunnloven».

Det finnes mange gode grunner til at abort er nødvendig utover de få unntakene Ystebø foreslår. Hvorfor vil Ystebø gjøre livet til så mange kvinner og familier vanskeligere?

Abortdebatten er full av nyanser og ulike hensyn som er viktige å ta. Men vi må løfte frem de ulike perspektivene uten å fremstille totalforbud eller fri abort til uke 22 som de eneste alternativene.

Ystebøs ekstreme forslag om å forby abort er et angrep på grunnleggende rettigheter og er til skade for samfunnsdebatten om abort. At kvinner selv skal få lov til å bestemme over sin egen kropp, burde være en selvfølge. Aldri mer strikkepinner.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!