Svak seksualundervisning i skolen skaper tabuer og usikre ungdommer

  • Maria Hartvigsen
    18 år
Seksualitet, kropp og kjønn er mer enn bare heterofil sex og p-piller, mener debattanten.

Seksualundervisningen må bli bedre. Det kan bidra til færre overgrep og uønskede graviditeter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Usikre ungdommer.

Ett lite kapittel i en naturfagsbok.

Én snau uke på ungdomsskolen.

Der har vi seksualundervisningen på mange norske skoler. Det er ikke bra nok.

Det jeg husker fra seksualundervisningen på min skole, var en nølende lærer som snakket om hvordan man lager barn, og at vi leste litt om kjønnsorganer og anatomi.

Alle spørsmålene som i ettertid dukket opp, måtte jeg finne ut av på egen hånd.

Det er en god stund siden jeg opplevde dette. Men dessverre er det ikke en unik erfaring – og det virker ikke som at undervisningen er blitt stort bedre.

Dårlig kvalitet

Til tross for at de aller fleste har hatt seksualundervisning på skolen, ønsker så mange som syv av ti elever mer seksualundervisning. Dette ifølge en undersøkelse fra Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I tillegg savner nesten halvparten av elevene ett eller flere temaer i undervisningen.

Elever vet ikke hva som er normalt og ikke. Det skaper tabuer og usikkerhet.

Lærere er også enige i at seksualundervisningen rett og slett er for dårlig. Kun tre av ti kontaktlærere for 10. klasse mener kvaliteten er god nok.

Det undervises ikke om de fine, naturlige sidene ved seksualitet. Elever lærer om anatomi, et par seksuelle overførbare infeksjoner og et snev av prevensjonsmidler, men mer detaljert undervisning skal man lete lenge etter.

Porno er ikke undervisning

Mange unge tyr til andre metoder for å lære. Spesielt pornografi blir da en kilde til kunnskap. Dette kan påvirke forventningene ungdommene får til normal seksuell utvikling på en negativ måte. Fremstillingen av sex i porno kan nemlig gi et skjevt bilde av hvordan sex egentlig er og skal være.

Ungdomsskoleårene er en sårbar alder. Målet med seksualundervisningen er å gjøre elevene sikre på seg selv og egen seksualitet, men også å hjelpe dem inn i en ny og ukjent verden. Slik seksualundervisningen er i dag, er ikke dette mulig.

Det er mer enn bare heterofil sex og p-piller!

Elever vet ikke hva som er normalt og ikke. Det skaper tabuer og usikkerhet.

Én av fem unge har hatt uønsket sex, viste en undersøkelse Norstat gjorde for NRK i 2017. En stor grunn til dette er at de ikke vet nok om sin egen kropp, seksualitet og ikke minst grensesetting. For hva kan egentlig regnes som voldtekt?

Kunnskapshullet kan tettes

En stor utfordring med dagens seksualundervisning er mangel på kunnskap hos lærerne. Mange går bare gjennom det generelle, med få detaljer og harde fakta. Noen føler seg også ukomfortable med å undervise i temaene og vil helst bli ferdig med kapittelet så fort som mulig.

Jeg nekter å tro at vi ikke er kommet lenger med kunnskapen og åpenheten rundt seksualitet, kropp og kjønn. Det er mer enn bare heterofil sex og p-piller! Dette skulle vært normalisert for lenge siden.

Det er frustrerende å se at seksualundervisningen ikke tas mer på alvor. Innser ikke Utdanningsdirektoratet at kunnskapshullet kan og må tettes? Med bedre seksualundervisning i skolen kan vi få flere selvsikre ungdommer og færre overgrep og uønskede graviditeter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!