Jo, en samtykkelov vil funke i det virkelige liv

  • Victoria Steen Hansen (21)
    Victoria Steen Hansen (21)
Programmene Paradise hotel og Ex on the beach (bildet) har innført en slags samtykkelov i de nyeste sesongene. Victoria Steen Hansen skriver at en slik lov bør innføres i Norge også.

Bare se til Sverige.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Programmene Paradise hotel og Ex on the beach har innført en slags samtykkelov i de nyeste sesongene. Siri Heimdal Knudsen, leder i Kristiansand Unge Høyre, skriver i sitt Si;D-innlegg at en samtykkelov ikke vil funke i det virkelige liv. Det er jeg dypt uenig i.

Knudsen skriver at en samtykkelov vil fokusere mer på hva som blir sagt, enn hva som blir gjort på soverommet. Dette er ikke riktig.

En samtykkelov vil ha fokus på samtykke gjennom ord eller handling. Altså både hva som blir sagt, og hva som blir gjort.

Den store forskjellen på dagens lovgivning og en samtykkelov er hva som skal bevises i retten. Med en samtykkelov vil man dømme folk for voldtekt basert på om det ble samtykket eller ikke. Et samtykke kan være alt fra å si eksplisitt ja, til å vise tydelig ja med kroppsspråk eller begge deler.

Les også

Les hele innlegget her: Paradise Hotel har innført «samtykkelov». Det vil ikke fungere i det virkelige liv.

Mindre press

Knudsen skriver at hun frykter en slik lov vil legge mer press på ofrene. Jeg mener den vil gjøre det stikk motsatte.

Et eksempel er saker der ofrene fryser til under en voldtekt. Mange voldtektsofre reagerer ved å fryse til som vil si at kroppen stivner slik at man ikke klarer å gjøre motstand.

Med dagens lovgivning, som har fokus på om det er blitt brukt trusler, vold eller om offeret er bevisstløst, faller disse sakene ofte gjennom. Med en samtykkelov vil det bli enklere å faktisk få en dom i disse sakene. Fordi det å fryse til, er et tydelig kroppslig nei. Da er det ikke blitt samtykket med hverken ord eller handling.

Se til Sverige

Et eksempel på at en samtykkelov funker i det virkelige liv, kommer fra vårt naboland Sverige. De innførte samtykkelov i 2018.

Fra 2017 til 2019 har antallet voldtektsanmeldelser økt med 21 prosent, og antallet voldtektssaker som endte med at noen ble dømt, økte med 75 prosent. Dette kommer frem i en rapport fra Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det at økningen i antall tiltaler og domfellelser er større enn økningen i antall anmeldte voldtekter, understreker at loven i Sverige fungerer. Det vil si at flere av anmeldelsene faktisk ender i en tiltale, og at flere tiltaler ender i en dom.

I Norge er det veldig få voldtektssaker som ender i en dom. I 2016 ble det anmeldt 1504 voldtekter i Norge, men kun 78 personer ble dømt for voldtekt.

Skal være frivillig

Det er ingen som sier at det å endre loven kommer til å fikse alt. Jeg er helt enig med Knudsen i at vi må styrke kompetansen til politiet. I tillegg trenger vi en holdningsendring i samfunnet. Det mener jeg en samtykkelov vil være med på å skape.

Om vi får det tydelig inn i lovverket at sex uten samtykke faktisk er voldtekt, og at samtykke er det som avgjør om det er blitt begått en straffbar handling eller ikke, tror jeg vi har kommet langt på vei i å skape endringer i samfunnet vårt.

Til slutt skriver Knudsen at ofrene for seksuelle overgrep fortjener en lov som ikke legger presset på dem, men som sørger for at flere blir dømt og at færre opplever voldtekt. Jeg er helt enig og mener en samtykkelov er en del av løsningen for å få dette til. For all sex skal være frivillig.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!