SiD

Én av fire ungdommer opplever vold. Det er på tide å skyve vekk de lukkede gardinene.

  • Arina Aamir (16)
    Styremedlem, Oslo Høyres Kvinneforum
Arina Aamir (16) har deltatt i det offentlige ordskiftet over tid. Samfunnsdebattanten er også aktiv i politikken.

Vi må tørre å heve stemmen for dem som ikke tør.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

«Hvis pappa finner ut av dette vil jeg bli banket opp.» «Mamma tok frem sandalen og siktet rett mot hodet mitt.» «Istedenfor å si hei, fiket onkel meg i ansiktet som en hilsen.»

Dette er ting jeg har hørt. Dette er ting som er blitt tullet om på barne- og ungdomsskolen. Dette er ting unge jeg kjenner, har opplevd.

Mer normalisert i noen miljøer

Nye data fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at rundt 25 prosent av norske ungdommer har opplevd vold eller overgrep under pandemien.

Det tilsvarer nesten hver fjerde ungdom. Det forteller meg at hver fjerde venn av meg kan ha opplevd å bli slått eller utsatt for overgrep.

Sitatene jeg nevnte, er vanlige utsagn fra unge med flerkulturell bakgrunn. Noen av dem blir utsatt for vold i hjemmet. Det å bli slått og banket opp er blitt en integrert del av enkeltes oppvekst. Kanskje er terskelen lavere for å snakke om det, fordi det er så vanlig og normalisert i disse miljøene.

Den volden som derimot bekymrer meg mest, er den volden som skjer bak lukkede gardiner, og forblir bak de gardinene.

Føler seg alene

Vi er ofte stolte av våre norske verdier, og glade i å vise frem hvor «perfekt» kulturen vår er. Altfor ofte velger vi å legge skylden for all vold og ukultur på dem som har en annen opprinnelse.

Rett og slett for å få det til å virke som om slikt ikke på noen måte praktiseres i norske hjem.

Det blir en umulig oppgave å be om hjelp. Mange unge føler seg alene og at ingen kan relatere til dem. Kanskje må de undergrave opplevelsene de har hatt og traumene de er blitt utsatt for.

Problemene er de samme

Jeg har også opplevd at når har vi snakket om temaer som dette blant venner eller på skolen, er det alltid noen som kvier seg og prøver å bytte tema. Eller så kan de som vanligvis snakker mye, plutselig bli veldig stille.

Det er selvsagt ikke sikkert de er blitt utsatt for vold. Men reaksjonene viser hvor skambelagt tema dette er.

Med én gang vi snakker om negativ sosial kontroll og vold, blir fokuset rettet mot innvandrermiljøene. Jeg har selv rettet mye fokus mot dem – men kun å gjøre det, er med på å skyve en annen viktig gruppe under teppet.

For selv om utfordringene er forskjellige, er problemene de samme. Enten motivet var ære og skam eller en ondsinnet stefar.

Trenger hjelp

Tallenes tale er klar. Mange unge trenger hjelp. Det er på tide å skyve vekk alle de lukkede gardinene og få frem virkeligheten. Den virkeligheten mange unge jenter og gutter står ovenfor, men ikke tør å snakke høyt opp om.

De tier ikke fordi de ikke ønsker hjelp. De tier fordi ingen i samfunnet har våget å bli deres stemme. Det er ingen som har sett dem inn i øynene og sagt at dette går bra. Du står ikke alene om dette og du vil få hjelp.

For mange unge blir tiet av ensomheten. Følelsen av å stå alene i det og ikke ha noen å relatere til, holder dem tilbake. Men vi kan ikke bare la dette pågå.

Vi må våge å heve stemmen vår og tørre å ta opp et tema som altfor ofte bare blir undergravd. For det er faktisk ikke bare utlendinger som har lukkede gardiner.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Vold