Norge er ikke vakkert lenger. Hvor gikk det galt? | Mihajlo Samardzic

  • Mihajlo Samardzic (16)
    Mihajlo Samardzic (16)
Skribenten har sett seg lei av norsk arkitektur. Alle er enten perfekte bokser av betong, murstein og glass, eller uforståelige abstrakte former, skriver han.

Skjønnhet er viktig, også der vi bor, jobber og går på skole.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Menneskets behov for å ha vakre ting rundt seg er blitt totalt ignorert av arkitekter de siste 80 årene. Det er på tide at vi bygger vakkert igjen, og ikke kun for å oppbevare mennesker.

Bokser av betong

Du går nok forbi dem hver dag. Den nye skolen, boligkomplekset, politistasjonen, kulturhuset og museet. Alle er enten perfekte bokser av betong, murstein og glass, eller uforståelige abstrakte former som ikke forestiller særlig mye.

Ingenting utenom et anonymt skilt ved inngangsdøren forteller hva bygget er til for, og det ligner ikke på den tradisjonelle stilen i området. Ingen intrikate dekorasjoner, kun sterile, glatte flater.

Du rusler ned mot sentrum og ser vakre bygårder, små naust eller rekker av trehus som kanskje er populære turistmål der du bor. Husene er kanskje små og vitner om en tid før oljerikdommen, men de er likevel vakre.

Mihajlo Samardzic (16), 2. nestleder i Aker Unge Høyre.

Hvor gikk det galt?

De er symmetriske, med fire vegger og firkantede vinduer som er like store, og de er ofte malt i sterke farger som er gjenkjennelige på en gråværsdag. Når du ser disse bygningene, er det ingen tvil om at du er i Norge.

Du tenker: «Hvor gikk det galt?»

Jeg kan ikke med sikkerhet si hvordan vi endte opp med disse oppbevaringsbyggene for mennesker. Noen vil si at reguleringer og kravet om universell utforming ikke lenger tillater smale trappeoppganger og varierte boligbygg.

  • Si din mening nederst i saken

Andre peker på historien, og da spesielt midten av forrige århundre. Da mente arkitektene at bygninger kun skulle være funksjonelle, og at det var unødvendig med dekorasjoner eller noe annet som viste hvor bygget lå.

Dette mener jeg er en svært problematisk tilnærming til arkitektur. Byggene skal ikke bare tilfredsstille menneskenes fysiske behov, men også et viktig psykisk behov, nemlig behovet for skjønnhet.

Galleri Oslo er blitt kalt «Oslos styggeste bygg». Dette bygget huser blant annet bussterminalen.

Skjønnhet er viktig

Forskning viser at enkle, sterile bygninger uten mønstre gjør oss mer stresset og nervøse, mens detaljerte bygninger med intrikate mønstre gjør oss mindre stresset og mer glade. Dette gjenspeiles også i nordmenns reisevaner, der byer med godt bevart eller restaurert arkitektur som Praha, Hamburg, Paris og Budapest er populære reisemål.

På andre siden ser vi at Nidarosdomen, Bryggen i Bergen og Oslo rådhus er populære blant utenlandske turister. Dette er både fordi bygningene er vakre, og fordi de er unike. Ingen andre steder kan man se Bryggen, men man kan se firkantede glassbokser nesten overalt.

Jeg mener at politikere i både kommuner og stat må begynne å stille strengere krav til utforming av nye bygg. Både når det gjelder symmetri, materialbruk og detaljer. Gode nærmiljøer handler ikke bare om ren luft, fine veier og grønne parker, men også om vakre bygninger.

Skjønnhet er viktig, også der vi bor, jobber og går på skole hver dag.
13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.