SiD

Vi må slutte å presse alle gjennom det samme skolesystemet

  • Ingvild Halderaker Husby (17)
    Ingvild Halderaker Husby (17)
    1. nestleder i Oslo KrFU
Ingvild Halderaker (18), 1. nestleder i Oslo KrFU, mener det er på tide med en endring av skolesystemet.

Vi må legge bedre til rette for at flere elever får fullført videregående skole.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nå er vi her igjen. Slutten av august, og flere hundretusen elever er tilbake på skolen. Mange er spente, nervøse, og flere har kanskje begynt på en helt ny skole.

For mange er skolestart helt greit, og man fullfører utdanningen på videregående i løpet av tre eller fire år. Dessverre er det ikke like lett for alle. Frafallet er stort.

Om lag 30 prosent fullfører ikke utdanningen i løpet av de fem årene man har på seg, og de blir såkalte «dropouts» i statistikken.

Lite handling

Statistikken over frafall fra videregående har vært stabil de siste årene. Det høres kanskje ut som noe positivt, men det er heller en pekepinn på at det ikke gjøres nok for å hjelpe flere.

De fleste politiske partier virker opptatte av problemstillingen, men likevel mangler det konkrete, gode og velfungerende tiltak. Dersom tiltakene hadde speilet hvor mye temaet blir pratet om, burde statistikken ha forbedret seg for lenge siden.

Jeg har selv vært nær ved å droppe ut av videregående. Det var ikke fordi jeg ikke ønsket å fullføre, men rett og slett fordi det ble for mye, og jeg hadde ikke nok energi.

Ingvild Halderaker (18), 1. nestleder i Oslo KrFU.

Når man skal prestere og være til stede i åtte eller flere fag, blir det fort slitsomt og krevende. Spesielt hvis du sliter psykisk som mange unge gjør i dag.

Alternativt skoleløp

Heldigvis fikk jeg begynne på Kongsskogen videregående skole på Ensjø i Oslo.
En av få skoler hvor det er mulig å bruke lengre tid enn tre år på å oppnå generell studiekompetanse.

Kongsskogen videregående skole er et alternativ til ordinær videregående dersom man har psykiske/sosiale vansker. Dette er en skole man skulle håpet hadde et lavt søkertall, men slik er det ikke.

Til skoleåret 2020–2021 fikk skolen såpass mange søknader at man ikke kunne ta inn alle, selv om det var ønskelig. Skoleledelsen har gjort sitt beste for å presse kapasiteten så mye som mulig, men det var rett og slett ikke mulig å tilby alle skoleplass.

Bedre muligheter for alle

Noe av det viktigste med skoler som Kongsskogen, er at det skal være små grupper, slik at elevene føler seg trygge, ivaretatt og kan klare å delta i undervisningen. Derfor er det ingen løsning å øke midlene til skolene slik at de kan ta inn flere elever.

Enten må det skapes flere slike skoler, eller så må de ordinære videregående skolene rundt om i landet være mer fleksible for alternative måter å løse kabalen på.

Å presse alle elever gjennom det samme skolesystemet går ikke. Da kommer noen til å falle ut. Vi er forskjellige, og noen sliter mer enn andre, men det betyr ikke at man ikke fortjener en plass på videregående.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skolestart
  2. Skole