Fraværsgrense i ungdomsskolen straffer elevene

  • Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16).
    Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16).
Jeg mener det blir feil å angripe en elevgruppe der majoriteten ikke kjenner til rettighetene sine, skriver Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16).

Å foreslå fraværsgrense i ungdomsskolen blir helt feil.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som nylig utgått ungdomsskoleelev og som politisk engasjert ungdom ser jeg på Høyres programkomités forslag om en fraværsgrense i ungdomsskolen som svært urovekkende.

I et intervju med NRK sier Høyres skolepolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde at forslaget vil være «annerledes enn på videregående», og at ordningen vil føre til at elever «føler seg sett». Fraværsgrensen skal ikke straffe elevene, men er det ikke akkurat det den gjør?

Jeg mener det blir feil å angripe en elevgruppe der majoriteten ikke kjenner til rettighetene sine. Man må heller ta en alvorsprat med de voksne og lære dem om hvordan man kan støtte ungdom, og gi ungdommen lærelyst og motivasjon.

Hva blir det neste?

På ungdomsskolen er man på sitt mest sårbare i livet. Vi går fra å være barn som knapt må gjøre lekser, til å bli halvvoksne mennesker som har ansvar for egen læring.

Emma-Katrin Vanderloock Kleven (16).

Da trenger man lærere, foreldre og en administrasjon som tilrettelegger for elevene. Læring skal være gøy, og denne fraværsgrensen legger et unødig press på unge. For hva blir det neste? Karakterer i barneskolen?

På videregående skole må man skrive fravær selv, og man er nødt til å få legeerklæring dersom man er syk. Får man mer enn 10 prosent udokumentert fravær i ett fag, får man ikke gyldig karakter.

På en ungdomsskole er elevene mellom 13–15 år. Ingen av disse er myndige. Hvordan skal man da skrive fravær eller gå til lege? Da er man nødt til å gå gjennom foreldrene. Men er det ikke slik systemet er i dag uansett?

Les også

Høyre vil innføre fraværsgrense også i ungdomsskolen

Ikke bra for noen

Høyres forlag er bare en symbolsk grense som ikke kommer noen i ungdomsskolen til gode. Personlig er jeg enig i at det må finnes en bedre måte å melde inn for eksempel politisk fravær i ungdomsskolen, men en symbolsk grense som denne er jeg imot.

Skal man som 13-åring bekymre seg for om man skal bestå et fag på grunn av fravær? Nei. Det er skolen som skal tilrettelegge for elevene, ikke elevene som skal føye seg etter skolen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.