SiD

Etter krisen må vi sørge for å få unge i jobb | Stian Andre Bjørshol Smalø

 • Stian Andre Bjørshol Smalø (21)
  Stian Andre Bjørshol Smalø (21)
  Medlem i Averøy Høyre
Koronakrisen vil ramme oss unge hardt. Vi må derfor sammen jobbe for at vi ikke får en hel generasjon unge uten jobb, skriver Stian Andre Bjørshol Smalø (21) i Averøy Høyre. Her er kjøpesenteret Maxi i Sandnes som i disse dager er folketomt på grunn av koronaviruset.

Den kommende perioden vil være tøff for unge som vil inn på arbeidsmarkedet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi er for tiden mange som sitter hjemme, enten det er hjemmekontor, karantene eller isolasjon. Felles for mange av oss er at vi kjenner på et savn etter hverdagen med skole og arbeid. Verdien av å ha noe å ta seg til skal absolutt ikke undervurderes, og mange av oss gleder oss til å komme tilbake til hverdagen og samfunnet.

Dessverre er det for tiden mange som har mistet jobben, eller som forventes å gjøre det i nærmeste fremtid. Denne gruppen vil måtte belage seg på å sitte hjemme også etter at resten går til arbeid og skole igjen.

Antallet arbeidsledige i Norge har foreløpig steget til over 300.000, hvor halvparten av disse er registrert den siste uken.

Arbeidsledigheten i Norge er normalt rundt 4 prosent, men tallet har i disse dager steget til 10,4 prosent, det høyeste nivået siden 1930-tallet.

Stian Andre Bjørshol Smalø (21), jusstudent og medlem i Averøy Høyre.

Flere unge uten jobb

I denne gruppen nye arbeidsledige vil det også finnes en stor andel ungdommer.

Disse vil føye seg inn i en gruppe som betegnes som NEET («Not in Education, Employment, or Training»). Dette henviser til en ung person som er arbeidsledig og ikke under utdanning eller annen opplæring.

Det som skiller denne gruppen fra uføre og andre trygdemottagere, er at de møter en enda sterkere forventning om å skaffe seg jobb eller utdanning. De har jo tross alt en hel yrkesaktiv karriere å fylle opp. Skal de ikke komme i gang med livet snart?

Siden 2011 har arbeidsledigheten for nordmenn mellom 20 og 24 åringer ligget på omtrent ti prosent. Det betyr at én av ti unge mellom 20 og 24 år på permanent basis lever et liv tilnærmet likt det mange av oss gjør nå i disse koronatider.

Det kan være mange årsaker til at ungdom havner i NEET-gruppen. Noen velger selv ikke å begynne på videre utdanning eller arbeid etter VGS for en kortere periode.

De som over lengre tid er i nevnte gruppe, kan av ulike årsaker ha varige utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Kan ikke bare mønstre på et skip

I dagens Norge er det ikke bare å mønstre på et skip eller oppsøke den lokale fabrikken med luen i hånden. Det stilles høye krav til kvalifikasjoner i arbeidslivet, og etterspørselen etter lavt utdannet arbeidskraft er sterkt redusert. Personer uten relevant utdanning eller relevant arbeidserfaring risikerer å måtte stå uten arbeid over lengre tid.

Denne risikoen vil øke betraktelig nå og inn i fremtiden som følge av påvirkningen av koronaviruset. Både ved at unge arbeidstagere sies opp, men også ved at det blir tøffere å tre inn i arbeidsmarkedet for førstegangssøkere.

Mange i denne aldersgruppen har oftere midlertidige stillinger og mindre ansiennitet. Og mange jobber i butikk og salgsnæringen. De må ofte gå først om bedriften må nedbemanne. Arbeidsledigheten i disse yrkene er oppe i 20 prosent nå.

Vi må jobbe sammen!

De unge vil i tiden fremover møte et tøffere arbeidsmarked der det må konkurreres med flere søkere om færre jobber. For dem med hull i CV eller mindre erfaring og kvalifikasjoner kan det bli vanskelig.

Den kommende perioden vil være tøff for unge som vil inn på arbeidsmarkedet. Vi må belage oss på at det kan ta lengre tid å komme i arbeid, og at vi må være kreative og mindre kresne når det kommer til type arbeid.

Vi må derfor sammen jobbe for at vi ikke får en hel generasjon unge uten jobb.

Les også

Konkurranse: Hva kan gi oss håp for fremtiden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Jobb
 2. Utdanning
 3. Koronaviruset
 4. CV
 5. Generasjon
 6. Fremtiden
 7. Arbeidsliv