SiD

Nydalen videregående er en inkluderende skole

  • 53 avgangselever
    Nydalen vgs
Å frata skolene muligheten til å fremheve elever de ønsker å fremheve, er svært uheldig, skriver 53 avgangselever.

Denne saken viser tydelig at vi beveger oss i feil retning. Gode prestasjoner skal ikke skambelegges.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

28. juni skrev Kira Amalie Berg Ottesen et Si; D-innlegg om at elevene i klassen hennes som hadde fått best karakterer, fikk et bokstipend på 1000 kroner av ledelsen ved Nydalen videregående skole.

Senere ble saken fulgt opp med nyhetssaker både av NRK, VG og Aftenposten. I artiklene og på Dagsrevyen samme dag virket det nesten som at det bare var dem med høyt snitt som hadde blitt anerkjent på denne måten av ledelsen. Det var det ikke.

I flere av artiklene som ble publisert i etterkant, ble det bare så vidt nevnt at ledelsen premierte svært mange forskjellige elevinnsatser. Elever fikk også premier for å vinne ulike typer konkurranser, for å styre promoteringen av skolen og for å arbeide med å forbedre og utvikle miljøet og samholdet på skolen.

Blant annet ble de instagramansvarlige, elevrådslederen, revysjefene, russepresidenten, den promoteringsansvarlige og vinnerne av filosofikonkurranser premierte. Vårt inntrykk er at Nydalen har andre prioriteringer enn å dyrke karakterpress.

Skaper en balanse

I en VG-artikkel sier påtroppende leder av Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs: «Dette handler om en skole som legger til rette for pengepremier og dyrking av elevene med de beste karakterene fremfor fellesskap og mangfold blant elevene.»

Hvis ikke premiering av elevene som har stått i spissen for å prøve å forbedre fellesskapet og mangfoldet, slik som elevrådslederen, revysjefene og russestyret, er godt nok for ham, vet vi ikke hva som skal være det.

Karakterpress og psykisk helse er noe Nydalen jobber med kontinuerlig.

Det skolen har gjort, er å skape en balanse mellom å premiere det som er gode akademiske prestasjoner, og det som er godt og viktig arbeid for å forbedre skolemiljøet og samholdet.

Det er jo nettopp dette som er alt skolen står for: at elevene skal prestere godt og på samme tid trives og føle seg inkludert og sett.

Ulike meninger

Karakterpress og psykisk helse er noe Nydalen jobber med kontinuerlig. Berg Ottesen skrev selv at hun hadde «hatt en god opplevelse med Nydalen videregående skole som helhet gjennom hele året». Dette er en erfaring vi deler med henne.

Lærerne, ledelsen og medelevene har hele veien jobbet mot mindre karakterpress og for god psykisk helse. De har vært motiverende, hjelpsomme og støttende.

Å frata skolene muligheten til å fremheve elever de ønsker å fremheve, er svært uheldig

Elevene har også sammen med ledelsen gjennomført flere kampanjer som motvirker karakterpress på skolen. Lærerne har gitt deg nye sjanser hvis du har hatt en dårlig dag, ledelsen og rådgiverne har alltid en åpen dør hvis man ønsker å snakke, og elevene har etter vår erfaring opplevd mindre karakterpress enn på ungdomsskolen.

Det er viktig å merke seg at dette på ingen som helst måte er kritikk av uttalelsene til Kira Amalie Berg Ottesen eller mottager av gavekortet Johannes Evang, som også er kritisk til premieringen. Dette er simpelthen en tydeliggjøring av våre erfaringer, og vår mening om premiering er ulik deres.

Må ikke skambelegges

Denne saken viser tydelig at vi beveger oss i feil retning. En retning der det blir tabu å belønne folk som overgår forventningene. Det er viktig og nødvendig å se på gode prestasjoner som noe bra, ikke noe som skal skambelegges.

Vi gratulerer dem som ble premiert for sine gode karakterer, dem som bidro til et bedre skolemiljø, dem som vant store og viktige konkurranser, og ikke minst alle dem som nettopp har fullført videregående.

Det var ikke tilfeldig at ledelsen ved Nydalen ga «Gullskjorta» – en premie som vanligvis tildeles bare noen få elever som på en eller annen måte har bidratt til bedre skolemiljø – til 215 elever i år. Det var jo nettopp fordi alle har kommet seg gjennom et svært vanskelig skoleår!

Da er det også på sin plass å anerkjenne dem som tross ekstra hard motstand har klart å prestere så bra som de har gjort i år, innen flere arenaer - ikke bare karaktermessig.

Hvorvidt premiering i form av penger er riktig gave å gi, er én diskusjon, men det å frata skolene muligheten til å fremheve elever de ønsker å fremheve, er svært uheldig. Det er trist om man begynner å se på godt arbeid som noe man skal skamme seg over, i stedet for å være stolt av.


Innlegget er forfattet av russepresident Hans Bertil Olsson (18) og signert av disse avgangselevene:

Alexander Strømberg (19),
Andrea Vonheim Bruaset (19),
Audun Enstad (18),
Camilla Hopland (18),
Elias Schrøder Knudsen (19),
Elise Romundset (19),
Embla Hasvoll (18), revysjef
Emil Hille (19),
Erle Syvertsen (19),
Eva Morthens (19),
Fanny Økern (18),
Filippa Marcussen (19),
Frida Lorentzen (18),
Haakon Bogen (18),
Helene Sofie Tveter (18), revysjef
Herman Hytta Gunnarsen (19),
Inger Solaia Skogen Lund (19),
Ingrid Waage (19),
Ingrid Rikheim Ramstad (19), instagramansvarlig
Jakob Nord Lundby (19),
Julia Drage Mellum (19),
Lars Joakim Jørstad (19),
Leon Steinheim Nygård (19),
Linnea Halse (19),
Lisa Holberg (19), instagramansvarlig
Live Skaalmo (19),
Lovise Bergset Janols (19),
Maria Bøye Bjerkvoll (19),
Marie Lund Dahlin (19),
Marte Sørflaten Bolstad (18),
Marte Ødegaard (19),
Marthe Brekke (19), viserussepresident
Marte Ødegaard (19),
Magnus Alexander Strømseng (19),
Magnus Eide-Fredriksen (18),
Magnus Knarvik Hørnes (18),
Magnus Morgenlie Skei (18),
Magnus Sparre Hovet (18),
Maud Alfstad Bjørgum (18),
Nikolai Vedeler Amundsen (19),
Nora Bjerke Dalheim (19), elevrådsleder i 2019-2020
Ola Lessum (18),
Pernille Antonsen (18),
Serine Marie Bergersen (18),
Selma Msaouri (19), instagramansvarlig
Signe Hvalgård Borg (19), revysjef
Silje Bjerkely Ripel (19),
Sunniva Cook (18),
Tanvi Dadwal (19),
Thea Utaker (19),
Torbjørn Flesland (19),
Yngvild Langedal Breivik (19).


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les også

  1. Teksten som startet debatten: Ta vare på egen psyke, oppfordret læreren. Så kom ledelsen og premierte de «beste» elevene.

  2. Johannes Evang er en av elevene som fikk premie fra skolen: – Forsterker bare unges problemer

  3. Kira (19) blir hørt om skolekritikk: Nå skal «premiepraksisen» i Oslo-skolene vurderes på nytt.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Generasjon prestasjon
  2. Skole