KrF er ikke transfobisk

Grønn Ungdom maler et feil bilde av KrF, skriver tre ungdompolitikere i KrFU.

Vi vil beskytte barn fra en irreversibel behandling.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Etter at Kristelig Folkeparti (KrF) vedtok en nedre aldersgrense på 18 år for kjønnskorrigerende behandling på sitt landsmøte, har Grønn ungdom tegnet et bilde av KrF som transfobiske.

Påstandene Grønn Ungdom kommer med, gir et helt falskt og feil bilde av både KrF og den viktige debatten. For vedtaket er ikke transfobisk. Det har som hensikt å beskytte barn med kjønnsinkongruens mot en irreversibel behandling.

Kontroversiell behandling

Transpersoner har mye større risiko for å forsøke å ta sitt eget liv sammenlignet med resten av befolkningen. For eksempel har hver tredje transperson prøvd å ta sitt eget liv.

Dette er et stort problem, og det er et klart tegn på at dagens politikk på området ikke fungerer. Vi må tørre å snakke mer om dette, men da på en bedre måte enn det Grønn Ungdom legger opp til.

Det finnes nemlig flere sider av saken.

Hva med dem som i en ung alder fikk kjønnskorrigerende behandling, og nå angrer? I dag kan barn helt nede i 11-årsalderen få ulike behandlinger for å prøve å skifte kjønn. Selv om behandlingen både er kontroversiell og har lite dokumentert effekt.

William Matteus Fonn (16), Torkel Johannes Bjuland (17) og Jonas Ek (18), undomspolitikere i KrFU.

Barn må beskyttes

Karolinska universitetssykehus i Sverige har nylig avvist hormonbehandling for personer under 18 år. De peker på muligheten for alvorlige bivirkninger som hjerte-og karsykdommer, benskjørhet, infertilitet og kreft.

Vi vet lite om den ønskelige effekten av behandlingen og konsekvensene den har på lang sikt. Likevel tilbys denne behandlingen i Norge. Det er uansvarlig og kunnskapsløst.

Dagens praksis må derfor utfordres.

Barn må beskyttes mot irreversible behandlinger frem til de er gamle nok til å forstå konsekvensene. Folkehelseinstituttet mener eksempelvis at kjønnsbekreftende behandling til barn under 18 år ikke kan gis uten foreldrenes samtykke.

Vi etterlyser et vern og et søkelys på dem som i dag får en irreversibel behandling. En behandling som kan ramme dem resten av livet. Dette kan gjøres ved at aldersgrensen heves, slik som KrF tar til orde for.

Vi håper Grønn Ungdom legger fra seg svartmalingen. For da kunne vi endelig fått en god og konstruktiv debatt rundt en behandling som rammer mange liv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.