SiD

Å nivådele klassene på skolen vil ødelegge for barna

  • Ragnhild Lindhjem-Godal
    Ragnhild Lindhjem-Godal
    18 år
Når jeg har trengt lengre tid, har det hjulpet å snakke med andre som kanskje kan forklare det på en litt annen måte enn læreren, skriver Ragnhild Lindhjem-Godal (18).

Jeg tror ikke det er sunt for elever kun å møte jevnaldrende som er på et likt faglig nivå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg er sjokkert og litt sint, men mest av alt er jeg veldig bekymret. I forrige uke leste jeg at Høyre går inn for såkalt nivådifferensiering i skolen.

De ønsker å nivådele klassene, basert på hvor flinke de er faglig. Jeg mener dette er en utrolig dårlig idé, og jeg tror det vil ødelegge skolegangen til veldig mange barn.

Lik eksamen

Tanken til Høyre er at elever som sliter faglig, skal få undervisning på en annen måte enn de elevene som raskt tar til seg det de skal lære. Dette kan kanskje høres bra ut, men det virker som de glemmer en annen ting som er viktig for partiet – nemlig eksamen.

Allerede når elever går ut av ungdomsskolen, skal alle sammen opp i to eksamener, én muntlig og én skriftlig. De skriftlige lages nasjonalt av Utdanningsdirektoratet, og de er like for hele landet.

Med andre ord testes alle elevene i den samme kompetansen. Det betyr at elever som får bruke lengre tid på å lære et tema, må bruke mye kortere tid på et annet, for å rekke å ta igjen de andre elevene.

Jeg klarer ikke å se at denne endringen skal gagne noen, hverken de som er faglig sterke eller de mindre sterke.

Medelever på ulikt nivå

I klasserommet har jeg selv opplevd det å ta til meg og skjønne noe raskt, men også å bruke lengre tid på å forstå faget. I begge tilfeller har det vært veldig nyttig for meg å ha medelever på et ulikt nivå rundt meg.

Når jeg har trengt lengre tid, har det hjulpet å snakke med andre som kanskje kan forklare det på en litt annen måte enn læreren. Og de gangene jeg har forstått det vi skal lære, har jeg opplevd at jeg skjønner enda mer av å forklare det høyt til andre.

Da blir jeg nødt til å sette ord på det jeg tenker, og det har jeg sjelden gjort hvis ikke det er noen andre rundt meg jeg skal forklare det til.

Ulike mennesker

Selv om det faglige er viktig, mener jeg likevel at det er en ting som er enda viktigere: det sosiale. Mange av oss tilbringer 13 år av livet vårt med en hverdag styrt av skoledagene. Da er det naturlig at skolen også er en av de største sosiale arenaene vi har.

Jeg tror ikke det er sunt for elever kun å møte jevnaldrende som er på et likt faglig nivå. Når barn blir voksne, kommer de ikke til å bare møte mennesker som er like dem selv, og da er det viktig at de er vant med ulike mennesketyper.

Ikke tving barna inn i grupper med elever de på et tidspunkt ser ut til å være på samme nivå som. Lær dem heller verdien i å sette pris på at vi alle er ulike. Kanskje kan vi overraskes over hvem som lærer mest. Ofte er ikke det de samme som vi hadde trodd til å begynne med.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.


Les mer om

  1. Eksamen
  2. Skole og utdanning