Gratis idrett til alle er ikke et godt forslag

  • Thea Mortensen (17)
Før jul fremmet Sosialistisk Ungdom et forslag om å gjøre idrett gratis for alle under 18 år. Thea Mortensen (17) i Unge Høyre er uenig.

Det vil ende opp med at vi sponser rike familier.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For mange er idretten en stor del av livet. Det er et fristed, et sted for fysisk aktivitet og nesten som en familie. Jeg har vært utrolig heldig som har fått drive med alpint. Det mener jeg er verdens beste idrett.

Til tross for at stadig flere unge driver med idrett, er dessverre ikke alle like heldige som meg.

Lommeboken bestemmer

For realiteten er at mange barn ikke får muligheten til å drive med idrett fordi foreldrene har for dårlig råd. Barnas muligheter til å delta i aktiviteter som ikke er skole og SFO, kan ikke bli definert av størrelsen på foreldrenes lommebok.

Thea Mortensen (17), 1. nestleder i Bærum Unge Høyre

Idrett kan være et fantastisk sted for integrering, ikke bare for barna. For idrett handler ikke bare om konkurranse. Idretten er et sted der barn samles, leker sammen og danner nye vennskap, også foreldrene. Idretten er et samfunn dannet på tvers av familier og etnisiteter. Her står barnas glede og dugnadsånd i sentrum.

Selv om jeg mener at idrett bør være tilgjengelig for alle, er det grenser på hvor mye staten skal ta ansvar for.

  • Si din mening nederst i saken

Sosialistisk ungdoms forslag om å gjøre idrett gratis for alle under 18 år, er ikke et godt forslag. Det er tvert imot et urettferdig forslag. Hvorfor skal jeg med en familie som har god råd, få drive med alpint gratis?

Fritidskort til dem med dårlig råd

Regjeringen har allerede begynt å prøve ut en fritidskortordning, som skal dekke deltageravgiften til barn mellom 6 og 18 år. Ordningen er kun blitt prøvd ut i noen få kommuner, men flere og flere kommuner viser interesse for kortet.

Mitt håp er at regjeringen får rullet ut ordningen i flere kommuner, og at ordningen etter hvert spisses inn mot de familiene med dårligere råd.

Istedenfor at staten skal bruke masse penger på dem som allerede har god råd til å drive med idrett, burde støtten gå til dem som trenger det mest.

Så kan man heller bruke pengene, som gjennom Sosialistisk Ungdoms forslag ville gått til å sponse rike familier, på andre tiltak for å få ned ulikhetene i samfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.