Fritt skolevalg er dårlig gjennomtenkt

  • Hans Christian Knudsen (20)
    Hans Christian Knudsen (20)
Kunnskapsminister Guri Melby (V) fortalte i en pressemelding søndag at regjeringen ønsker å innføre fritt skolevalg i hele landet.

Skolen bør ikke handle om å være best, men å utdanne mennesker.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Søndag 22. november ble det kjent at regjeringen vil gå inn for «fritt skolevalg» i hele landet. Dessverre vil det ikke bli fritt.

Det er derimot både inngripende og dårlig gjennomtenkt. Forslaget kommer til både å ødelegge skolegangen til mange elever og ødelegge skolestrukturen i veldig mange fylker.

Skaper klassesystem

Karakterbasert opptak baserer seg utelukkende på konkurranse. De elevene som går ut med best snitt, får lov til fritt å velge hvor de vil gå, mens elevene som ikke når opp, blir nødt til å plukke restene. Uansett hvor du bor, vil dette skape et klassesystem mellom skolene og mellom elevene. Som igjen vil skape større forskjeller og sterk segregering.

Hans Christian Knudsen (20), sentralstyremedlem Sosialistisk Ungdom.

For 15 år gamle Jonas som sliter på skolen, vil det kunne medføre enda et problem: Nemlig at han ikke får tatt videregående skole.

I ganske mange fylker er det store avstander mellom skolene, og ved å påtvinge disse fylkene karakterbasert opptak sier du til Jonas at han må finne seg i å ikke bo hos foreldrene lenger. Han må ut på hybelmarkedet fordi han ikke hadde bra nok karakterer.

Respektløst

En annen konsekvens av «fritt skolevalg» er at det ødelegger for studietilbud. Mange videregående skoler har et skjørt elevnivå fra før av, og tukling med dette kan føre til at en blir nødt til å legge ned tilbud mange elever ønsker å ha i nærheten.

Skole er ikke og bør ikke basere seg på markedsverdier, slik regjeringen nå ønsker at den skal gjøre. Skole handler ikke om å være «best», det handler om å utdanne mennesker.

Dette forslaget fra regjeringen viser at regjeringen har null respekt for fylkenes selvråderett. Og null interesse for å ivareta en god og desentralisert skolestruktur.

Elever burde ha rett til en utdanning uten å være redd for om de er «bra nok».
13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.