Regjeringen må slutte å dope oss ned med oljepenger | Ola Berg Edseth

Det er på tide å innse at vi er for dårlig forberedt på oljens slutt, mener Ola Berg Edseth i FpU.

Internrevisjonen ung: Vi må stille spørsmål ved risikoen Siv Jensen tar med fellesskapets verdier.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Petroleum er fundamentet i dagens norske økonomi. Den står for en betydelig del av statens inntekter, sysselsetter hundretusener av mennesker og har en verdiskapning andre næringer bare kan drømme om.

Samtidig er oljens fremtid usikker.

Fossile brensler blir systematisk utfaset, mens investeringene og bruken av fornybar energi er voksende.

Skill olje og stat

Likevel har staten verdier for rundt 810 milliarder i petroleumsbransjen, viser beregninger fra 2016.

Er ikke den norske stat forberedt den dagen oljen mister sin verdi, vil det få fatale konsekvenser.

Da er det naturlig å stille spørsmål ved risikoen finansminister Siv Jensen (Frp) tar med fellesskapets verdier.

En start hadde vært å skille mellom petroleum og stat. Dagens myndigheter sitter på verdier for over 8000 milliarder gjennom Oljefondet, og skulle et bedre brensel bli oppfunnet eller oppdaget, ville omstillingen skje raskere enn staten rekker å selge verdiene sine.

Mens næringslivet mister tusener av arbeidsplasser og verdiskapning reduseres, vil myndighetene med dagens verdier ha tilnærmet like store problemer.

Lite å falle tilbake på

I tillegg bør man fjerne dagens leterefusjonsordninger, hvor staten tar regningen for eventuelle tap ved oljeleting.

En fjerning av ordningene bidrar til å redusere statens risiko tilknyttet petroleumsbransjen og lar høyt kvalifiserte fagpersoner bestemme hvorvidt kostnadene er verdt risikoen.

Skulle man fjerne leterefusjonsordningen, er det viktig å redusere petroleumsskatten tilsvarende, slik at risikoen flyttes over til leteselskapene uten at det gir dem mindre inntekter.

Det er på tide å innse at det norske samfunn er for dårlig forberedt på utfasingen av olje.

Vi har for få andre bransjer å falle tilbake på, og norske myndigheter sitter på for store verdier innenfor sektoren.

Dagens regjering må forvalte ansvaret de har overfor dagens og fremtidens innbyggere på en bedre måte og stoppe neddopingen av norsk økonomi med oljepenger.

I det lange løp vil det ikke vedvare, og det bør dagens regjering gjøre noe med.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Hver uke kritiserer ungdomspolitikere egne partier i Si ;D. Les mer: