SiD

Oslo gjør mye for de rusavhengige

  • Sosiale Tjenester I Oslo (h)
  • Byråd For Helse
afp000814488.jpg

Jeg vil gjerne gi noen fakta fra Oslo og eksempler på hva vi gjør her.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Emil Lynum tar 10. februar opp flere viktige utfordringer innen rusomsorgen.

La meg først opplyse at Oslo har en stadig lavere andel overdosedødsfall sammenlignet med resten av landet.

Oslo kommune var først ute i landet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og det er ikke kø til slik behandling i Osloområdet. I Oslo finnes flere lavterskeltilbud, for eksempel botiltak, ernæringstiltak, feltpleiestasjoner, utdeling av brukerutstyr, sprøyterom og ambulante team.

Les Emil Lynum (16) sitt innlegg: Vi tar ikke vare på de svakeste

I tillegg har vi overdoseforebyggende prosjekter som «Switch» (fra injisering til røyking av heroin) og Naloxon nesespray (som gis ved overdoser). Vi gir opplæring av rusmisbrukere i førstehjelp og har varslingsrutiner når det er sterke rusmidler på gata.

Av annet kan jeg nevne sentrumssamarbeidet, Ungdom & Rus-prosjektet på Legevakten og styrking av Uteseksjonens oppsøkende arbeid.

Det gjøres i dag en betydelig innsats av mange aktører for å få ned antallet overdosedødsfall og rusmiddelmisbruket i Oslo. Her bidrar både brukere og pårørende, frivillige/ideelle organisasjoner, kommunen, spesialisthelsetjenesten og politiet.

Gjør Oslo nok? Si din mening i kommentarfeltet!

Følg Aftenposten Si;D påFacebookogTwitter

Les også:

Øystein Eriksen Søreide (43)