Voteringsprosessen i Rogaland KrF var udemokratisk og splittende | Simen Bondevik

Lørdag holdt Rogaland KrF holder fylkesårsmøte i forkant av partiets ekstraordinære landsmøte 2. november. Nestleder Olaug Bollestad til venstre i bildet.

Internrevisjonen ung: Dersom resten av fylkeslagene gjør det samme som Rogaland, blir det krise i KrF. Det har vi ikke råd til.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

KrF står nå foran et veivalg som kommer til å endre både KrF og norsk politikk i flere år fremover, uansett utfall.

Vårt landsmøte 2. november skal velge hvilken regjering vi skal støtte. Da burde ledertrioen i partiet vært tydeligere og tidligere ute om hvordan prosessen i fylkene bør se ut.

Lørdagens fylkesårsmøte i Rogaland KrF var et skrekkeksempel hvor noe grunnleggende om demokrati ble glemt – nemlig at demokrati ikke handler om at vinnerne tar alt, men at også mindretallet må tas hensyn til.

I Rogaland vant høyrefløyen i partiet frem. De endte opp med hele 15 av 16 delegater – på tross av at det betydelige mindretallet som støttet Hareide utgjorde en tredjedel av årsmøtet.

Dette skjedde fordi voteringsopplegget ble løst slik at man fikk en liste over kandidater og skulle sette et kryss ved 16 av disse navnene.

Det fører til at den siden med et flertall, selv om det er knapt, kan stikke av med alle delegatene. Det er i mine øyne svært urettferdig.

Ødelegger legitimiteten

En slik prosess og fremgangsmåte, hvor vinnerne tar alt, bidrar til å skape splittelse og splid i partiet. Som tross alt er det motsatte av hva partileder Knut Arild Hareide ønsket seg av denne prosessen, nemlig en bred og åpen prosess hvor alle følte seg inkludert og hørt.

Det var hele partiorganisasjonen som skulle ta valget, ikke bare partiledelsen selv, og det skal Hareide ha honnør for.

Men realiteten blir en annen når noe slikt skjer.

Et fylkesårsmøte kan ha ødelagt for hele prosessen legitimitet og forankring i partiorganisasjonen.

Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad sendte riktignok ut en e-post lørdag morgen hvor de ba fylkene ta hensyn til mindretallet, men den kom altfor sent og var for lite konkret.

Partiledelsen burde, i samarbeid med landsstyret, lenge før fylkesårsmøtene startet kommet med en tydelig anbefaling om hvordan voteringen kan legges opp mest mulig demokratisk.

Selv om fylkesårsmøtene er suverene i hvordan man legger opp en votering, har partiledelsen og landsstyret selvfølgelig sin fulle rett til å komme med en anbefaling.

Les også

Én enkelt KrF-politiker kan avgjøre om Solberg eller Støre holder neste nyttårstale. Her er det du må vite for å henge med.

Så blir det opp til fylkesårsmøtene selv om de vil følge anbefalingen, men da hadde i det minste partiledelsen gjort sitt for å skape en inkluderende, åpen og samlende prosess.

Skuffet over Bollestad

Jeg blir skuffet og oppgitt over at Olaug Bollestad, som selv har signert e-posten, gjorde nærmest ingenting for å bidra til å forhindre at flertallet totalt overkjørte mindretallet i eget hjemfylke.

Hun avsto til og med fra å stemme når voteringsrekkefølgen skulle vedtas, noe som gjør at hun selv har bidratt til å ødelegge prosessen.

Når vi som parti skal ta vårt veivalg 2. november, håper jeg vi lander på å støtte Hareide. Forslaget hans om en regjering bestående av Ap, Sp og KrF ville virkelig vært en regjering med tyngdepunkt i sentrum av norsk politikk.

Likevel er det viktig for meg at uansett hva vi lander på, så kan vi gå samlet videre som et parti.

Men det kommer ikke til å skje dersom resten av fylkeslagene gjør det samme som Rogaland. Da blir det krise for KrF, og det har vi ikke råd til.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.