Ingen voksne har lov til å snu seg bort fra mobbing | Jan Tore Sanner

Det kan ikke sies for ofte at ingen skal grue seg eller være redde for å bli mobbet, skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det fossile hjørnet: Det er skolens og politikernes ansvar at unge møter en trygg skole.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing, utestenging, vold og trakassering. Et inkluderende miljø i skolen er en forutsetning for at alle barn skal trives, utvikle seg og lære å mestre.

Jeg er derfor glad for at Waheed Sheikh engasjerer seg. Han forteller både om egne smertefulle opplevelser og kommer med konkrete forslag på Si ;D 28. november.

Å utvikle et inkluderende skolemiljø krever samarbeid mellom skolens ledere, lærere og elever. Foreldrene har også et ansvar. Jeg er helt enig i at lover og forskrifter skal understøtte en mobbefri skole der alle kan føle seg trygge og frie.

Ingen voksne har lov til å snu seg bort

Sheikh kommer med flere forslag i innlegget, blant annet videoovervåking. Overvåking mener jeg vil være uheldig av hensyn til personvernet, men andre forslag er viktige å følge opp.

Et viktig tiltak har vært å få på plass et tydelig regelverk som er mer effektivt mot mobbing i skolen. Det nye regelverket som trådte i kraft til skolestart i 2017, stiller tydelige krav til skolene. Ingen voksne har lenger lov til å snu seg bort.

Foreldre og elever som mener at skolen ikke tar tak i mobbingen, kan melde saken videre til fylkesmannen.

Anti-mobbeteam

Vi har fått på plass mobbeombud i alle fylker. Disse skal gi råd og veiledning til elever og foreldre som står i vanskelige saker. Vi satser betydelig på en ny og forsterket innsats mot mobbing.

I år er første gang noen regjering foreslår å bruke over 100 millioner kroner på slike tiltak.

Sheikh etterspør et eget anti-mobbeteam. Det synes jeg kan være en god idé. Jeg har besøkt flere skoler som har trivselsvakter, elevråd som tar lederrollen og mange dyktige og engasjerte lærere.

Ingen skal grue seg

Vi har fått på plass flere ulike tilbud der over 800 skoler og barnehager deltar for å styrke sin kompetanse til å forebygge og håndtere mobbing. Jeg blir optimist når jeg ser at disse tilbudene er både etterspurt og populære. Det viser at dette tas på alvor.

I høst startet over 820.000 barn og unge på et nytt skoleår. Mange gledet seg. Andre gruet seg. Det er skolens og politikernes ansvar at alle barn blir sett og trives, og at de møter en skole der de er trygge, mestrer og lærer.

Det kan ikke sies for ofte at ingen skal grue seg eller være redde for å bli mobbet.

Les også

Hva gjør du hvis du blir utsatt for mobbing på nett?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.