SiD

Regjeringen er passiv i likestillingskampen | Simon Frigessi

  • Simon Frigessi (19), leder, St. Hanshaugen AUF
Berit Svendsen har gått av som sjef for Telenor Norge og Skandinavia.

Si ;D-innlegg: Vi må komme med politisk handling for å få ting i gang. Det hjelper ikke bare å være «veldig skuffet».

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den 4. september annonserte Telenor at deres sjef i Norge og Skandinavia, Berit Svendsen, hadde trukket seg fra jobben etter det som tydeligvis har vært en intern strid. Til manges undring ble hun erstattet av to menn, blant annet til store protester fra fagforbundet som organiserer mange Telenor-ansatte. Regjeringen var som vanlige passiv og nærmest handlingslammet i å omtale saken.

Samme dag lanserte Oslo Arbeiderparti kampanjen «Hun bør stille». Denne kampanjen har som mål å fremme likestilling i politikken gjennom å motivere flere kvinner til å stille til valg.

Der Arbeiderpartiet tar grep for å fremme likestilling, illustrerer saken om Berit Svendsen hvordan Regjeringen fortsatt er passiv og lider av handlingsvegring i likestillingskampen.

Når likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) utrykker sin klare bekymring over Telenor-saken, er det bra, men samtidig viser hun ingen tegn til å ville gjøre noe for å endre den strukturelle utfordringen som finnes for mange kvinner i næringslivet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har også uttalt seg om saken rundt Berit Svendsen og Telenor. Begge ministrene mener at mangfold i ledelsen er en sak næringslivet bør ta hånd om, dette skal komme naturlig fordi det skal vise seg å være lønnsomt.

Likestilling kommer ikke av seg selv

Det er klart at det vil være lønnsomt på sikt, men historien viser at likestilling ikke kommer av seg selv. Både svangerskapspermisjon, pappapermen og 40 prosent-loven om styresammensetning har kommet gjennom politiske vedtak.

Les også:

Les også

Det er ikke synd på Berit Svendsen | Trine Eilertsen

Hadde næringslivet og lønnsomhet fått styre i slike saker, hadde utviklingen gått betydelig saktere. Når store, statseide selskaper til og med går i motsatt retning i 2018, tyder alt på at vi også her må komme med politisk handling for å få ting i gang. Det hjelper ikke bare å være «veldig skuffet».

Det meste av det moderne norske samfunnet vi alle nyter godt av, er bygget gjennom politisk vilje og handling for å sikre alle typer likestilling mellom mennesker.

Både i Telenor-sammenheng og generelt for næringslivet, burde det skapes insentiver eller reguleringer som forsterker mangfold og likestilling i ledelsen; ikke bare mellom kjønnene, men også økt andel av dyktige ledere som ikke er norske, hvite, middelaldrende menn. Ikke bare i politikken må vi endre holdninger og oppfordre kvinner til å stille. Vi må innføre tilsvarende i arbeidslivet og følge opp med egnede politiske vedtak.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Likestilling
  3. Berit Svendsen
  4. Næringsliv