SiD

Nei, FpU. Olje er ingen jobbgaranti. | Hulda Holtvedt

  • Hulda Holtvedt (18), leder i Oslo Grønn Ungdom
Bildet viser Agder FpUs Facebook-post 21. februar.

Si ;D-innlegg: Det som er kritikkverdig, er ikke dette forsøket på oljehumor, men troen på at oljen vil sikre fremtidens arbeidsplasser.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

«FpU vil ha et oljefritt Lofoten - Vi vil pumpe ut hver eneste dråpe!»

Det skriver Agder FpU på sin Facebook-side 21. februar. De begrunner uttalelsen med at de vil ha flere arbeidsplasser.

Det som er kritikkverdig, er ikke forsøket på humor, men tendensen som går igjen hos FpU og hos andre tilhengere av økt oljeutvinning:

Troen på at det å tømme flere oljefelt er en god løsning for sikre fremtidens arbeidsplasser.

Oljenæringen er ingen garantist

Ifølge SSB har over 40.000 mennesker mistet jobben i oljebransjen de siste årene. De dårlige tidene skyldes ikke manglende satsing på olje fra politikerne, men snarere at oljebransjen har vist seg å være mindre lønnsom enn vanlig.

Det er flere grunner til at lønnsomhet svinger, men oljenedturen forteller oss én ting: Oljenæringen er ingen garantist for langsiktige arbeidsplasser. Tvert imot er den like sårbar for svingninger i det internasjonale markedet som en hvilken som helst annen eksportnæring.

Billigere med fornybart

Oljenæringen er ekstra sårbar i den forstand at hele verden egentlig er enig om å fase den ut. For å oppfylle forpliktelsene våre i Parisavtalen må 80 prosent av verdens kjente fossile ressurser bli liggende i bakken.

Kull, olje og gass skal bli erstattet av fornybar energi, og omstillingen er allerede i gang.

Mens fossilindustrien sliter med investeringskutt og oppsigelser, blir fornybart billigere og mer lønnsomt. I 2015 kom 90 prosent av økt elektrisitetsproduksjon i verden fra fornybare kilder, mot 50 prosent året før. Samme år satt verden både investeringsrekord og arbeidsplassrekord innen fornybar energi.

Havvindmarkedet vokser

Både Kina, Afrika og EU satser stort på fornybar energi, og ifølge Verdens økonomiske forum er vind og sol allerede billigere enn fossile brensler i mer enn 30 land.

Vi skal jobbe med andre ting enn å tømme oljefelt når vi blir store

Også havvindmarkedet vokser. Ifølge en rapport fra EU-kommisjonen skal Tyskland bygge ut 1.500 megawatt og Frankrike 3.000 megawatt havvind de neste årene. For hver kilowattime fornybar strøm som produseres i EU, blir medlemslandene mindre avhengig av brensel fra land som Norge.

Stikker kjepper i hjulene

Tall fra Det internasjonale pengefondet viser at Norge subsidierer oljenæringen med rundt 30 milliarder kroner årlig. Med det stikker vi kjepper i hjulene for oss selv.

Å være den siste oljenasjonen i en verden som er på vei mot helt andre energimarkeder, vil ikke gi trygge arbeidsplasser.

Pengene bør heller gå til investeringer i fornybar energi, som vi vet at verden vil etterspørre i fremtiden.

Innen FpU-ernes og min levetid skal verden være klimanøytral. Vi skal jobbe med andre ting enn å tømme oljefelt når vi blir store.


Les flere innlegg om debatten på oljeutvinning her:

Les også

  1. Økonomiredaktør i Aftenposten: Norge bør frede Lofoten og bare Lofoten fra oljeleting.

  2. Produksjonsstans i Norge endrer ikke forbruket av olje og gass, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

  3. Olje i Arktis + togradersmålet = usant, skriver Anna Kvam og Lage Nøst.


Hør Aftenpodden Si ;D: Slik kan du være med på å redde verden.

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.

  • Hør den med ett klikk her:

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Klima
  3. Kull
  4. Norge