SiD

Ja til obligatorisk fremmedspråk nummer to!

  • Sara (17) og Nora (17)
Å uttrykke deg på flere språk gjør at du må tenke på nye måter, skriver Sara og Nora.

Si ;D-innlegg: Vi trenger mer forståelse for andre mennesker og kulturer. Språk kan hjelpe.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Djani Behram argumenterer i sitt Si;D-innlegg 17. mars mot et obligatorisk andre fremmedspråk.

Han mener at vi burde bruke mer tid på sidemål- og engelskundervisning fremfor et helt nytt fremmedspråk.

Et av hovedargumentene for å ha et andre fremmedspråk, er at man kommer i kontakt med andre mennesker og kulturer, og at dette kan øke forståelsen for hvordan mennesker lever og tenker.

Djani mener at dette kan oppnås gjennom andre fag. Vi er uenige og mener at fremmedspråk gir deg lærdom som du ikke kan få gjennom å ha mer samfunnsfag eller engelsk.

Prøv å lese Ibsen på engelsk!

Språk er nært knyttet til hvordan vi opplever oss selv og personer rundt oss. Språket vårt former hvordan vi tenker og uttrykker oss. Hver gang du har en tanke, er det gjennom språk, og når du uttrykker den, så er det gjennom språket det også.

Språk er bygget opp forskjellig, og ordene og vendingene gir en helt forskjellig mening på ulike språk.

Prøv for eksempel å lese Hamsun eller Ibsen på engelsk, og vi kan love deg at det ikke er samme tekst, selv om den gjengir det samme innholdet!

Flere språk får deg til å tenke nytt

Å uttrykke deg på flere språk gjør at du må tenke på nye måter. Det tvinger deg til å tenke nytt og endre perspektivet ditt.

Og Djani, vi er helt enig med deg! Sidemål burde prioriteres. Når sidemål skal være et fag i videregående skole, må det prioriteres i mye større grad enn det gjør i dag. Derimot er vi uenige i at nynorskundervisningen skal gå på bekostning av fremmedspråkundervisningen.

Fremmedspråk er minst like viktig, om ikke mer.

Det er flere ting som kan kritiseres med det norske skolesystemet, men det at vi har obligatorisk fremmedspråk i to år, er ikke en av dem. Istedenfor å fjerne et viktig fag, burde vi heller fokusere på å endre kompetansemålene og hvordan timene er strukturert, slik at elevene får et bedre læringsutbytte.


Debatten om språkopplæring i skolen dukker ofte opp i Si ;D

Les også

  1. Innlegget over svarer Djani Behram, som skriver dette: Skolen burde kutte ut et andre fremmedspråk

  2. Elever med dysleksi kan slippe vurdering i sidemål, men må slite med to fremmedspråk

  3. Guro Stordrange: Sidemålsdebatten er fylt av kunnskapslause påstandar om nynorsk

  4. Helene Sofie Vikse Fanebust : Sidemål er skivebom. Vi burde heller lære noe nyttig.

Les mer om

  1. Språk
  2. Engelsk
  3. Kultur
  4. Skole