Vi er nødt til å jobbe lenger. Det gjelder også eldre generasjoner.

Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Det har utløst voldsomme demonstrasjoner i landet. Bildet er fra Paris.

Pensjonsdebatten i Frankrike er absurd. Likevel har vi noe å lære av den franske presidenten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Da president Emmanuel Macron varslet at pensjonsalderen i Frankrike må heves, truet franske fagforeninger med å stenge ned landet i protest. Man kan jo bare håpe at reaksjonene fra norske fagforeninger ikke vil bli like useriøse når Norge blir nødt til å gjøre det samme.

For vi burde egentlig starte debatten om pensjonsalderen i Norge allerede nå. Jo lenger vi venter, jo større vil konsekvensene bli for oss unge.

I Frankrike ønsker president Macron å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Selv om pensjonsalderen er tre år høyere i Norge allerede, tyder alt på at nordmenn må finne seg i å jobbe lenger – på lik linje med franskmennene.

Går ikke opp

Senest i 2022 kom det en rapport fra Statistisk sentralbyrå som viste at pensjonsalderen i Norge er nødt til å heves for at samfunnet skal gå rundt. Vi blir flere eldre som lever lenger, og færre yngre som jobber og betaler skatt som finansierer pensjonssystemet.

Regnestykket går ikke opp. Konsekvensen er at vi må jobbe lenger for å få lik pensjon, spare mer til egen pensjonisttilværelse og sist, men ikke minst: Vi får mindre penger til skoler, sykehus og veier når andre poster på budsjettet må prioriteres.

De fleste later til å være innforstått med at dagens unge, vår generasjon, vil måtte stå lenger i jobb enn dagens eldre. Det er ganske «fair», all den tid vi har lengre forventet levealder. Men våre foreldre har også lengre forventet levealder enn sine foreldre. Likevel diskuterer vi ikke pensjonsalderen slik som franskmennene.

Et minimum

Det er klare forskjeller mellom Norge og Frankrike på hvordan pensjonssystemene våre er innrettet. Men grunntanken er den samme: Du selv og det offentlige bidrar til at de siste årene av livet kan gå til noe annet enn bare jobb. Det er et gode. Men det godet kan ikke forbeholdes enkeltgenerasjoner.

Pensjon er et gode. Men det godet kan ikke forbeholdes enkeltgenerasjoner.

Demonstrantene i Paris protesterer mot det de mener vil være «å jobbe til de dør». Men risikoen for at vi unge må jobbe nærmere døden er større enn for dagens eldre og for våre foreldre.

For å balansere dette generasjonsskillet bør vi diskutere pensjonssystemet i Norge også. Et minimum må være å fjerne aldersgrenser som tvinger folk som vil jobbe, ut i pensjonisttilværelsen. Og våre foreldre må finne seg i å jobbe lenger på lik linje med oss unge.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!