Alle ungdomsråd burde få møte- og talerett i kommunestyret! | Johannes Strømberg

  • Johannes Strømberg (15), medlem i nye Lindesnes ungdomsråd
Mange vil nok tenke at ungdommen ikke er skikket til å sitte i et kommunestyre eller fylkesting, men i min hjemkommune Mandal har vi praktisert møte- og talerett i en årrekke, skriver Johannes Strømberg (15).

Hvis politikerne gjør noe vi er uenige i, får de høre det relativt fort.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Møte- og talerett er utrolig flott for oss i ungdomsråd. Det betyr at vi kan møte på hvert kommunestyremøte og formidle hva vi står for, og hvis vi er uenige i en sak, er det bare å gi signal og si hva vi mener.

Det gjør det enkelt for ungdomsrådene å bli et bindeledd mellom ungdommen i kommunen og kommunestyret. Dessverre finnes ikke ordningen i alle kommuner.

Politikerne får høre det

Mange vil nok tenke at ungdommen ikke er skikket til å sitte i et kommunestyre eller fylkesting, men i min hjemkommune Mandal har vi praktisert møte- og talerett i en årrekke. Det har fungert svært godt, og vi bruker retten flittig. Hvis politikerne gjør noe vi er uenige i, får de høre det relativt fort.

Av disse og mange andre grunner mener jeg at det er på tide at vi får nasjonale retningslinjer for møte- og talerett. Det bør bli lovpålagt i hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mandal skal slå seg sammen med Lindesnes og Marnardal, og i den nye kommunen får ungdommer til og med begrenset forslagsrett. Det er veldig bra!

I begynnelsen av hvert kommunestyremøte vil møteleder informere om at ungdomsrådet vil foreslå noe til en sak. Hvis ingen er uenige i dette, vil ungdomsrepresentanten komme med forslag på samme måte som en ordinær kommunestyrerepresentant ville gjort det.

Johannes Strømberg (15).

Viktig del av lokaldemokratiet

Det skal ikke være flaks som avgjør om ungdomsrådet i din kommune har møte- og talerett. Dagens regelverk er et altfor løst når det kun åpner opp for å gi ungdom denne retten.

Å endre lovverket vil bety mye for ungdomsmedvirkning og vil være en utvidelse av lokaldemokratiet. Det vil også bety svært mye for alle ungdommene som står på for hvert enkelt ungdomsråd her i landet.


Vil du lese mer fra Si ;D?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.