Arbeidsgivere trenger din flerkulturelle bakgrunn | Kimiya Sajjadi

  • Kimiya Sajjadi (21)
Så lenge ikke norske bedrifter forstår hvilke ressurser som kommer med mangfold, vil de heller ikke ha motivasjon til å jobbe for det, skriver Kimiya Sajjadi (21), daglig leder, Big Enough Global.

Kulturelt mangfold har stor verdi for arbeidslivet. Det er din jobb å vise den.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som minoritet i Norge har du sikkert hørt at det er vanskeligere for deg enn etnisk norske å få drømmejobben. Kanskje er du også en av dem som har opplevd at din annerledeshet i form av utseende og kultur, har vært en byrde.

Utsagnene og opplevelsene er med på å bryte ned selvtilliten og kan føre til at man senker ambisjonene. Det bør ikke være slik. Derfor skal jeg lære deg hvordan du kan bruke din flerkulturelle bakgrunn som en styrke i arbeidsmarkedet.

Verdien av mangfold

Forskning viser at arbeidsgivere foretrekker kandidater som er lik en selv. Mitt inntrykk etter å ha snakket med flere bedriftsledere, er at de ikke forstår hvordan man skal lede flerkulturelle, og at dette er årsaken til at de foretrekker kandidater som er lik en selv.

Samtidig viser flere rapporter at bedrifter med etnisk mangfold, har større økonomisk vekst enn de som ikke har det. Denne økonomiske veksten forutsetter at bedriften vet hvordan de skal lede flerkulturelle.

Så lenge ikke norske bedrifter forstår hvilke ressurser som kommer med mangfold, vil de heller ikke ha motivasjon til å jobbe for det.

Hva kan du gjøre?

Du må bli bevisst på hva din flerkulturelle kompetanse er og hvordan en bruker den for å skape verdi for bedriften.

Din flerkulturelle kompetanse er den forståelsen du har av både din og den norske kulturens sosiale normer. Denne forståelsen gir deg bedre forutsetninger for å forstå mennesker fra samme kultur som deg, men også flerkulturelle minoriteters behov og hvordan man best kan kommunisere med dem.

Kimiya Sajjadi (21), daglig leder i Big Enough Global.

Forstår du et menneskets behov, vet du hva du skal tilby. Hvis du er flink til å kommunisere, får du lettere folk med deg. Mennesker utgjør bedriftens klienter, ansatte og de talentene bedriften er ute etter. Det å få kunder, ha ansatte som trives og tiltrekke talenter til bedriften er det som skaper økonomisk vekst.

Vis hva du er god for

Nå som du vet hvordan du kan bruke din flerkulturelle bakgrunn for å skape verdi for bedriften, er det viktig at du forklarer det for din potensielle arbeidsgiver. Da vil du gi dem motivasjonen de trenger for å lære om ledelse av flerkulturelle minoriteter.

Det er ingen tvil om at bedrifter har ansvar for ikke å diskriminere. Men poenget med denne informasjonen er å vise deg at de trenger din kunnskap, din drivkraft og ditt engasjement for å forstå hvorfor og hvordan de kan endre på det.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.