SiD

Minoritetsgutter har latt oss selv bli stumme | Akmed Mohamed

  • Akmed Mohamed (20)
Jeg er ikke redd for å si mine egne meninger, men jeg har vært bekymret for hva andre vil tenke om mine foreldre om jeg gjør det, skriver Akmed Mohamed (20).

Si ;D-innlegg: Det er en risiko å skrive dette, men jeg er lei av stillheten. Nok er nok, det er på tide med endring.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Grunnen til det er vanskelig å være minoritetsgutt i dag, er at vi lever i to forskjellige kulturer.

Det er ikke troen på religionen som gjør det vanskelig, det er nemlig ukulturene og den sosiale kontrollen som enkelte utfører i våre miljøer.

Det er ikke alltid lett å si sine egne meninger i offentligheten. Som minoritetsgutter er vi en del av et miljø som er større enn oss selv. Vi får ikke muligheten til å representere oss selv som enkeltindivider.

Men nok er nok, det er på tide med endring. Det handler ikke om å gå først, det handler om å tørre å bli med.

Les også

Debatt: Vi er de skamløse jentene, vår tid har begynt - og det skal mye til å knuse styrken vi har bygget opp

Bekymret for respons

Jeg er ikke redd for å si mine egne meninger, men jeg har vært bekymret for hva andre vil tenke om mine foreldre om jeg velger å ta del i debatten om sosial kontroll i offentligheten. Det er ikke alltid lett å snakke åpent i alle kulturer.

Jeg er veldig heldig som har to foreldre som støtter meg hele veien og som har lært meg å stå opp for de verdiene jeg tror på. Derfor velger jeg å gjøre det.

Jeg har vært bekymret for hva andre vil tenke om mine foreldre om jeg velger å ta del i debatten om sosial kontroll

Som minoritetsgutt har jeg alltid gått rundt med mange tanker, men hva er vits i å ha så mange forskjellig tanker og meninger om jeg ikke deler noen av dem?

Ytringsfriheten er noe vi ikke har over alt, og vi er veldig heldig som har det Norge. Nå er jeg blitt lei av stillheten.

Les også

«Maria» var i tyveårene, men fikk ikke bestemme ektefelle eller innetid selv. Nå skjer all kontakt med familien via politiet.

Oppgjør med oss selv

Jeg vet selv at jeg tar en risiko når jeg selv velger å skrive om sosial kontroll. De aller fleste av oss minoritetsgutter har for lenge siden valgt å la være å ta debatten.

Vi har latt oss selv bli stumme av tanken på konsekvensene og på hva andre i våre miljøer vil tenke om oss.

Etter å ha hørt Faten Mahdi Al-Hussaini og de skamløse jentene snakke, tør jeg endelig å bli med. Jeg er ikke likegyldig – jeg hører, jeg ser.

Det er på tide at vi minoritetsgutter tar et oppgjør med oss selv og våre miljøer – som vi er en del av.

Les også

Minoritetsgutter om sosial kontroll: – Jentene er vår ære, derfor har de strengere regler

Det går ikke lenger an å nekte for at vi minoritetsgutter ikke møter på sosial kontroll, når vi selv vet at vi gjør det.

Ny generasjon

Vi minoritetsgutter må skjønne at sosial kontroll har noe å si for oss og slutte å late som at det ikke har det. Det setter nemlig en begrensning på hvor mye vi kan gjøre.

Når minoritetsjentene får grenser for hvor mye og hva de får lov til, så settes automatisk en viss grense for oss minoritetsgutter også.

Vi er en ny generasjon som vi ha endringer!

Derfor er det veldig viktig at flere minoritetsgutter blir med i debatten, fordi det handler om vår frihet, våre muligheter og ikke minst vår fremtid.

Det er utrolig viktig at hver enkelt av oss minoritetsgutter står imot sosial kontroll sammen med minoritetsjentene.

Sammen står vi sterkere, sammen blir vi tydelige. Sammen kan vi få til endringen og få vekk sosial kontroll i våre miljøer.


Les mer om

  1. Skam og ære
  2. Kultur
  3. Skamløse minoritetsjenter
  4. Skam og ære