Jo, eksamen må avlyses!

  • Maja Cvetkovic (18)
Vi sitter ikke og syter på grunn av at vi må ha eksamen, skriver Maja Cvetkovic (18).

Høyt fravær og dårligere fagutbytte. Vær så snill og lytt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Siden 2020 har undervisningen på videregående bestått av grønt, gult og rødt nivå. Dette har skapt mye endring i hvordan pensumet blir gjennomført.

Jeg håper regjeringen tar til etterretning hvordan elevene på videregående skole, som skal ha eksamen til våren, har det.

Dårlig læringsutbytte

Utdanningsnytt skriver at skolene aldri har opplevd så mye fravær og hatt så lite vurderingsgrunnlag. Bakgrunnen for dette er sykdom og karantene på videregående.

Det bør også sees på når regjeringen skal vurdere hva som skal skje med årets eksamen.

Maja Cvetkovic (18) er elevrådsleder for Elverum videregående skole. Hun mener det er lov å være bekymret for eksamen nå.

Vi sitter ikke og syter på grunn av at vi må ha eksamen. Vi snakker om hvordan læringsutbyttet har vært. Hvordan det å gjennomføre vanlig eksamen på videregående blir, og ikke minst hva som er best for oss.

Senke presset

Det å avlyse eksamen nå vil gjøre det enklere for lærerne å styrke elevenes standpunktkarakterer. Det vil også senke presset på lærerne for å gjennomføre pensum ved hjelp av fjernundervisning.

Det er viktig å gi lærerne den beste muligheten til å se elevene og hjelpe dem. Istedenfor å stresse seg gjennom pensum, for å stille til eksamen til våren.

Flere har tatt til orde i debatten og påstått at eksamen kan gjennomføres. Da vil jeg gjerne minne om hvordan vi har vekslet mellom de ulike tiltaksnivåene gjennom pandemien.

Lytt til oss

Vi kan risikere å få spørsmål på eksamen som vi ikke kan svare på. Læringsutbyttet før pandemien og nå, kan ikke sammenlignes. Det er viktig å nevne, for det kan vi ikke glemme.

Vi vet også at mange lærere jobber etter arbeidstid for å kunne gjennomføre undervisningen best mulig digitalt. Det bør lærerne roses for. Jeg tror lærerne synes det blir enklere for dem å gå gjennom pensum, enn at de skal stresse seg gjennom det.

Vi, altså elevene, mener regjeringen bør lytte til oss og se hvordan de kan bedre situasjonen.

Eksamen kan erstattes på flere måter. Derfor bør regjeringen kunne se på dette.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!