Ingen tar skade av å lære om vår kristne kulturarv

Hadle Rasmus Bjuland (21), leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, svarer fem ungdomsledere.

Derfor skal K-en ha størst plass i religionsundervisningen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

15. desember skriver fem ungdomsledere om å likestille kristendommen med andre religioner i religionsfaget i skolen. De ønsker et livssynsnøytralt samfunn. For å kunne lære om andre religioner bør vi ha kjennskap til våre egne røtter. Det kalles et livssynsåpent samfunn.

Ungdomslederne viser til at Den Europeiske menneskerettsdomstolen i 2007 dømte det historiske «KRL-faget». De unnlater å nevne at står tydelig i dommen at det er greit å vie mer tid til kristendom enn andre religioner.

Manglende forståelse

Det er på grunn av den spesielle betydningen religionen har hatt i vår historie og vårt samfunn. Det er ingen utfordringer med dagens KRLE-fag.

Innlegget vitner om en totalt manglende forståelse for hva KRLE-faget er og skal være. Det er lenge siden skolen hadde ansvar for tros- og dåpsopplæringen.

Religionsfaget i skolen er nå et kunnskapsbasert orienteringsfag uten noen form for forkynnelse. Det virker som skribentene ikke har satt seg inn i hvilken utvikling faget har vært gjennom de siste årene.

Våre røtter

Kjennskap til egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med mennesker med en annen tro og kulturbakgrunn. Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendommen er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie.

Ingen elever tar skade av å lære mer om våre røtter.

Jeg er ellers enig med skribentene om «viktigheten av et inkluderende religionsfag som gir rom for diskusjon og refleksjon, og ikke minst et religionsfag som ser fremover og ikke bakover». Men det gjøres ved helt andre virkemidler enn å luke bort kristendomsundervisningen og vår kristne kulturarv i skolen.


13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg. Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!