Nei-siden henger igjen på 70-tallet

  • Magnus Rabben Wessmann
    Magnus Rabben Wessmann
Siden forrige folkeavstemning er argumentene mot EU blitt stadig svakere og utenforskapet tydeligere, mener debattanten.

Vi kan ikke ha den samme EU-debatten i dag som for 28 og 50 år siden.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et innlegg i Si ;D skriver Tiril Ekrem, nestleder i Fremskrittspartiet Ungdom Hordaland, at «den økende EU-støtten blant nordmenn er bekymringsverdig».

Argumentene er gammelt oppgulp fra nei-siden i 1972 og 1994. Det faktum at EU har forandret seg vesentlig siden da, ser hun bort ifra.

EU kutter utslipp

Mens klima og miljø var et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap under folkeavstemningene i -72 og -94, er dagens EU blitt et fyrtårn på klimafeltet.

Ifølge det europeiske miljøbyrået er utslippene i EU kuttet med 31 prosent siden 1990, mens Norge kun har kuttet 2,3 prosent, ifølge SSB.

De EU-kritiske partiene virker mer opptatt av å være imot EU enn for å kutte klimagassutslipp.

En dårlig vits blir ikke bedre av å fortelle den flere ganger. Ei heller argumentene om at EU-medlemskap vil svekke norsk landbruk og fiskeri. Bøndene i EU er også avhengige av støtte for ikke å bli utkonkurrert, og nesten 40 prosent av det samlede EU-budsjettet brukes på støtte til jordbruket.

Fullt EU-medlemskap vil også gi norsk fiskerinæring nye muligheter, og Sjømatalliansen har selv uttrykt at de ønsker bedre markedstilgang til EU.

Udemokratisk

EØS-avtalen er svært viktig for Norge, men gir ingen påvirkningsmakt. Gjennom fullt EU-medlemskap kan vi bidra til å forme vår tids viktigste institusjon.

Mens våre europeiske naboer diskuterer lover og regler som vi blir pålagt, sitter Norge på gangen.

I en tid preget av krig i Europa og autoritære regimer på fremmarsj er det viktig at liberale demokratier står sammen. Sammen kan vi utgjøre en opposisjon til illiberale krefter som truer frihetene vi nyter godt av.

Gjennom det felles europeiske prosjektet er slagmarker blitt til forhandlingsbord. Det er på tide at fredsnasjonen Norge tar del i dette fellesskapet.

Siden forrige folkeavstemning er argumentene mot EU blitt stadig svakere og utenforskapet tydeligere. At flere nordmenn får øynene opp for dette, er ikke bekymringsverdig, men en gledelig utvikling.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.