SiD

Forsvaret handler om mer enn fysikk | Margrete Berg Lie (20)

  • Margrete Berg Lie (20)
Krig handler også om å holde hodet kaldt og hvordan man fungerer i grupper og alene, skriver Margrete Berg Lie (20).

Si ;D-innlegg: Kvinner og menn tenker like godt i enhver situasjon hvis de er utdannet til det.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I et Si ;D-innlegg mandag 8. august 2016 nevner Leon Solve Mossing Knutsen ulike sider ved at Norge har innført verneplikt for både kvinner og menn.

Du skriver at kvinner ikke bør ha det lettere enn menn og konsekvensene av dette. Jeg kan forstå hva du vil frem til, men det er flere påstander som ikke stemmer og som er svært provoserende.

Jeg tjenestegjør selv i Forsvaret dette året. Av erfaring kan jeg avkrefte påstander i ditt leserinnlegg.

Kvinnenes sekker veier ikke mindre enn sekkene til mennene.

Kvinner trenger det samme utstyret i sekken for å overleve som det menn gjør. Man kan ikke velge bort viktig utstyr kun fordi man er kvinne.

Rask og konsekvent tankegang

Som du skriver er det ulike fysiske krav i Forsvaret, men slik må det være da kvinner og menn er konstruert på forskjellige måter.

Kvinner kan allikevel beskytte og forsvare Norge uavhengig om det er i felten eller bak et skrivebord.

I prinsippet kan kvinner og menn utføre det samme oppdraget enten det er i Norge eller i utlandet.

Vedtaket som gjorde verneplikten kjønnsnøytral, setter Norge i et positivt lys globalt.

Menn har større muskelmasse enn kvinner, men forsvar handler om mye mer enn fysikk.

Krig handler også om å holde hodet kaldt, hvordan man fungerer i grupper og alene, om disiplin, kommunikasjon og tålmodighet, om rask og konsekvent tankegang i strid enten man er på vaktpost, patrulje, observasjonspost eller lignende.

Utviklet moderne teknologi

Vedtaket som gjorde verneplikten kjønnsnøytral, setter Norge i et positivt lys globalt.

Den allmenne verneplikten gjør at flere blir innkalt til sesjon, men kun de Forsvaret trenger, blir innkalt til førstegangstjeneste.

Verden er blitt betydelig mer moderne enn siden verdenskrigene. Etter denne tiden er det utviklet moderne teknologi.

Kvinner og menn tenker like godt i enhver situasjon hvis de er utdannet til det.

Er det en situasjon der man skal gå til angrep på et høyt fjell, vil man sende de med best utholdenhet og styrke både psykisk og fysisk uavhengig av kjønn.

Jeg kan komme med noen gode eksempler fra min tid i Forsvaret. Jeg har vært med på flere øvelser både på høsten, vinteren og sommeren.

Jeg har båret to storsekker opp en slalåmbakke. I tillegg dro jeg en pulk opp lange bakker med storsekk på ryggen.

Når kvinner snakker om likestilling, kan folk fort se på det som klaging. Dette er absolutt ikke klaging, men et hint om at man bør sette seg inn i hvordan Forsvaret fungerer før man uttaler seg om det.


Les gjerne flere Si ;D-innlegg om Forsvaret:

  • Preben Dimmen vil si nei til kutt i HV: Et godt rustet Heimevern kjemper for alt vi har
  • Bekymret Befal (21): Ikke tving jentene inn i Forsvaret!
  • Henrik Sønstebø (19): Forsvaret er for dårlig!

Fersk podkast om nervøsitet i fadderuken!

Mange unge går i disse dager rundt og kjenner på nerver i forbindelse med fadderuken.

Vi har samlet én fadder, ett fadderbarn og én psykolog for å diskutere hvordan man kan håndtere nervøsiteten og få en god studiestart.

  • Hør podkasten med ett klikk her:

Les mer om

  1. Verneplikt
  2. Forsvaret
  3. Kvinner
  4. Kjønn