Si tydelig nei til seksuell trakassering | Jan Tore Sanner

Innlegget til Ella, Ellisiv og Ea bør henges opp i klasserom og lærerværelser over hele landet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mandag 4. mars skrev Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund at #metoo aldri kom til deres skolegård. Innlegget bør henges opp i klasserom og lærerværelser over hele landet.

Oppførselen de beskriver, har nemlig ingen plass i norsk skole. Det er lett å bli sint når vi leser historiene de forteller. Slik oppførsel er uakseptabel.

Når det likevel skjer, forventer jeg at alle som jobber i skolen, tar ansvar og gir tydelig beskjed: Sexisme, stempling og trakassering er ikke lov. Og jeg forventer at de gjør noe med det.

Felles ansvar

Alle elever har rett på et godt og trygt skolemiljø. Kampen mot trakassering er kampen for alle barn og unge.

Å bekjempe stygge kommentarer og dårlig oppførsel handler i første rekke om å si stopp til de elevene som krysser grensene. Men vi kan ikke stanse der.

På skolen møtes vi alle sammen. Da må vi klare å snakke om hvordan vi behandler hverandre. Hva som er lov, og hva som ikke er lov. Hva som er greit, og hva som absolutt ikke er det.

#Metoo viste hvordan modige kvinner og menn kan endre samfunnet. Endre hvordan vi tenker, prater og oppfører oss på. Vi har et felles ansvar for at denne endringen også viser seg i skolegården – både den fysiske og den digitale.

Loven er klar

Innlegget fra Fyhn, Aure og Baklund bør derfor være en vekker for mange, og en inspirasjon for alle.

Vi fornyer nå innholdet i alle fag. Med denne fornyelsen skal vi sikre at alt er på plass for å gi lærerne et godt utgangspunkt for opplæringen.

Jeg forventer at skolene og lærerne løfter viktige temaer som mobbing, seksuell trakassering, #metoo og andre viktige temaer i opplæringen.
Det er vi voksne som har ansvar for at du har det godt på skolen.

Loven er klar. Den sier likevel bare det de fleste av oss vet. Det vi alle må prøve å bli bedre på. Ingen skal snu seg vekk når vi ser at noen blir plaget.


Vi anbefaler også:


13–21 år? Vil du gjøre som jentene og skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.