I Sverige skader politiet fire ganger så mange borgere sammenlignet med Norge

 I en ny undersøkelse Politihøyskolen har gjort blant Politiets Fellesforbundets medlemmer, svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen, skriver Milan Aran (18). Her fra en politiøvelse i 2010.

Si ;D-innlegg: Prisen for å innføre generell bevæpning av politiet er for høy.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I en ny undersøkelse Politihøyskolen har gjort blant Politiets Fellesforbundets medlemmer, svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen.

Dette er en økning på 60 prosent siden forrige undersøkelse, som var i 2011, og tyder på at man er svært preget av terrorangrep de siste årene.

Jeg mener at bevæpning av politiet vil bidra til mer frykt, et økende våpenkappløp og ikke bør innføres.

Våpenkappløp mellom politiet og kriminelle

Trusselbildet har naturligvis endret seg siden 2011. Vi står overfor trusler fra ekstremister og terrorister, og våre naboland er blitt rammet av ekstreme handlinger.

Bevæpning av politiet vil føre til våpenkappløp mellom politiet og kriminelle, en utvikling vi ikke kan starte.

Les også

Flertall mener politiet bør få bære våpen

 Milan Aran (18)

Ifølge Dagbladet er ti politimenn blitt drept under tjeneste siden krigen, to av disse med våpen. Jeg er redd for at tallene vil øke dersom vi går inn for generell bevæpning, nettopp på grunn av våpenkappløpet.

I Sverige skader politiet fire ganger flere borgere enn norsk politi gjør. Det finnes en pris for generell bevæpning av politiet, og den prisen er for høy.

Bygger tillit i befolkningen

I det norske samfunnet er det slik at politiet skal være tillitsmenn for folket. Vi skal føle oss trygge i politiets nærvær og ikke være redde for å ta kontakt med en tjenestemann man ser på åpen gate.

Når politiet nå bærer våpen på hoften, signaliserer det at makten er mer villige enn før til å bruke vold og trusler mot egen befolkning. Et ubevæpnet politi er et samfunnsgode i seg selv.

Det sender et signal om at konflikter kan løses på fredelig vis og bygger tillit mellom politi og befolkning.

Les også

Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.

Siste utvei

I land som har innført generell bevæpning, for eksempel i Tyrkia, så vet vi at folket er redde for politiet i større grad og ikke ønsker å ta kontakt med dem. Jeg frykter en slik utvikling i Norge.

Med dette og et økende våpenkappløp mellom kriminelle og politi, så vil ikke Norges gater føles like trygge. En generell bevæpning er ikke veien å gå.

La Norge forbli prakteksempelet på at konflikt kan løses gjennom tillit og ikke frykt. Å ty til våpen bør alltid være en siste utvei, ikke en første utvei.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager.

Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.