SiD

Skoleåret er utdatert!

  • Cathy Ho (18)
    Cathy Ho (18)
    Leder, Nordstrand Unge Høyre
Vi bør erstatte dagens skoleår med en semestermodell, mener debattanten.

Vi burde ha avsluttende fag og en eksamensperiode hvert semester.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dagens videregående skole kan man bli trukket opp til eksamen i juni. Da risikerer man å få spørsmål og oppgaver om noe man lærte i september året før. Dette er fordi vi har undervisning i hvert fag over et helt skoleår, med avsluttende eksamener på slutten av vårsemesteret.

Dagens ordning skaper dårlig læringsutbytte og gjør det vanskeligere for oss elever å fordype oss i fagene. Vi bør derfor erstatte dagens skoleår med en semestermodell. Det innebærer å ha avsluttende fag og en eksamensperiode hvert semester. Da har man færre fag samtidig og en mer intensiv undervisning i hvert enkelt fag.

Bedre fokus og motivasjon

På den måten får vi elever fokusert mer på de fagene vi har det semesteret, og vi får også en mer forutsigbar eksamensoppladning, siden vi får eksamen i noe vi nylig har hatt undervisning i.

Semestermodellen kan også bidra til å gjøre det mer motiverende for oss elever. For du blir kanskje enda mer motivert til å legge ned en innsats for den 4-eren i norsk eller den 5-eren i samfunnsøkonomi, når eksamen ikke ligger mange måneder frem i tid, og du ikke må fokusere på så mange fag på én gang.

I tillegg vil strukturen i undervisningen og planleggingen av vurderinger også bli lettere for lærere og elever. For med denne modellen skal undervisningen og vurderingene i de ulike fagene kun fordeles over ett semester, fremfor et helt skoleår.

Verdens beste skole

I høyere utdanning bruker man semestermodellen, og det vil derfor også være en fordel for mange elever å bli kjent med den. Det vil i tillegg skape mer kontinuitet i skolegangen fordi man vil ha den samme modellen på videregående og på universitetet.

I verdens beste skole hopper vi ikke fra fag til fag før vi har rukket å komme i gang med undervisningen. I verdens beste skole virker eksamen som en motivator, ikke som en fjern og uforutsigbar trussel.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Skole og utdanning