Slike tilbakesteg i klimapolitikken har vi ikke råd til

  • Vårin Sinnes (20)
Vi trenger en tydelig sluttdato for oljen fordi klimaet gir oss en sluttdato, skriver innleggsforfatter.

De Grønne i Rogaland vil ikke lenger ha en sluttdato for oljen. Det er feil vei å gå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I utkast til nytt stortingsprogram har Rødt gått bort fra en sluttdato for oljeindustrien. 21. september kunne vi lese at MDG i Rogaland ønsker at vi i De Grønne skal gjøre det samme. Slike tilbakesteg i klimapolitikken har ikke min generasjon råd til.

Vi trenger en tydelig sluttdato for oljen fordi klimaet gir oss en sluttdato. Allerede flykter flere mennesker fra klimaendringer enn krig. Om vi ikke klarer å stanse klimaendringene, vil flere dø av stigende temperaturer enn av alle smittsomme sykdommer til sammen.

Sikre arbeidsplasser

Å slutte med olje er det aller viktigste Norge må gjøre for å stoppe klimakrisen. Oljen og gassen vi eksporterer, fører til ti ganger så store utslipp som alle innenlands utslipp i Norge. Den gjør oss til verdens syvende største eksportør av CO2. Forskere fra SSB har vist at nedtrapping av norsk oljeindustrien er svært effektiv klimapolitikk.

Vårin Sinnes, leder av Grønn Ungdom Rogaland

En sluttdato handler ikke bare om å stanse klimakrisen. Det handler om å sikre trygge arbeidsplasser for min generasjon. EU, den største importøren av oljen og gassen vår, skal være helt utslippsfrie innen 2050. Da kommer de ikke til å ville kjøpe mer norsk olje.

Frykter masseledighet

Jeg frykter masseledighet for min generasjon om vi ikke klarer å omstille oss nå. Etterspørselen etter olje har sunket med 8 % bare i år. Allikevel gikk norske oljeinvesteringer opp i 2020. Hver eneste krone som investeres i olje og gass, er en tapt mulighet til å skape arbeidsplasser. Arbeidsplasser som min generasjon kan gå til i fremtiden. Vi må sette en tydelig sluttdato. Slik vil politikerne og næringslivet få klare rammer for å omstille oss i tide. Noe annet vil være et generasjonssvik.

Vi kan ikke forhandle med CO2-molekyler. MDGs sluttdato for oljeproduksjon i Norge handler ikke om å være et nei-parti, men om at klimaforskningen må sette rammene for politikken. Det må MDG fortsatt tørre å stå for, også i oljefylket.

Les også

Det er galskap å lete etter mer olje nå


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.