SiD

En hilsen fra en fortapt sykepleierstudent

 • Andrea Ervik Ellefsen (20)
  Andrea Ervik Ellefsen (20)
  Sykepleierstudent
Etter å ha arbeidet på en psykiatrisk avdeling under koronaepidemien, har jeg innsett hvor stort press sykepleierne står overfor, skriver sykepleierstudent Andrea Ervik Ellefsen (20).

Skal Norge ha verdens beste helsevesen, må vi ta bedre vare på de ansatte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Lav lønn, krevende turnus, tunge løft og lite prestisje. Frister det en 19-åring som skal søke utdanning?

Jeg begynte selv på sykepleien denne høsten. Det er et yrke som jeg har stor respekt for og alltid har ønsket å være en del av. Men etter å ha arbeidet på en psykiatrisk avdeling under koronaepidemien, har jeg innsett hvor stort press sykepleierne står overfor.

Dette gjør at jeg revurderer valget mitt. Det vet jeg at flere andre sykepleierstudenter også gjør. Det at så mange sykepleiere ikke ønsker å fullføre utdanningen sin, eller omskolerer seg, er et stort samfunnsproblem.

Etterspørsel etter helsepersonell i en befolkning som stadig blir eldre, er i konstant økning. Norge mangler i dag rundt 6000 sykepleiere. Tall fra SSB viser at Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035. Dette er en ekstremt stor utfordring.

Evig spiral

Sykepleiere skal yte og samtidig gi omsorg til pasientene. I jobben min føler jeg meg fanget i et system der forsvarlighet og pasientsikkerhet må vike til fordel for tid og økonomi. Det er en evig spiral der dårlig samvittighet gnager overfor de menneskene jeg skal hjelpe.

På jobb hører vi om ansatte som møter så store utfordringer på arbeidsplassen at de bryter ut i tårer og sykemelder seg. Tanken på at jeg skal ut i et yrke som kan være svært utakknemlig, gjør meg faktisk litt redd.

Jeg forstår ikke hvordan vi skal få tid til å være den flotte sykepleieren som vi lærer om på studiet.

Andrea Ervik Ellefsen (20).

Skal Norge ha verdens beste helsevesen, må vi ta bedre vare på de ansatte. Det er ikke nødvendig å opprette flere studieplasser, når vi ikke klarer å utdanne dem som har fått plass. Årlig utdanner Norge omlag 4000 sykepleiere. Én av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første årene. Med dette risikerer man at kompetente fagfolk ramler ut av arbeidslivet.

Bedre arbeidsvilkår

År etter år forblir sykepleierne et lavlønnet yrke. Jeg synes det er merkelig og rart at den yrkesgruppen som samfunnet tar for gitt, ikke en gang får et velfortjent lønnsløft.

Det virker som at det er selvfølge at sykepleierne skal stå i fronten av viruset. Men visste dere at denne yrkesgruppen får ingen eller liten form for risikotillegg? Visste du også at etter ti år som sykepleier har du nådd makslønn?

Det finnes grep som kan gjøre yrket mer attraktivt. Faktorer som dette er lønn, arbeidsvilkår, tilstrekkelig bemanning og stillingsprosent. Jeg tror et lønnsløft for sykepleierne vil gjøre det lettere for andre å komme etter. Ikke minst gi bedre muligheter for fulltidsstillinger til sykepleierne.

Invester i fremtiden!

Jeg tror det må bli tryggere rammer hvis sykepleieryrket skal bli mer attraktivt. Dette kan også bidra til å senke sykefraværet.

Jeg ønsker en fremtid som gir sykepleiere trygghet til å gi god helsehjelp til menneskene som trenger det.

Ved å investere i fremtidens sykepleiere kan samfunnet minske den økende sykepleiermangelen. For å unngå avhopping må det skje noe med systemet høyere opp. Vi kan ikke lenger spare på helsevesenet.

Hilsen en fortapt sykepleierstudent.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Lønn
 3. Norge
 4. Sykepleie
 5. Utdanning
 6. Jobb
 7. Yrke