Barn trenger mannlige rollemodeller. Vi må kvotere inn menn i skolen. | Tonje Aalmo

  • Tonje Aalmo (21)
Det er til barnas beste å kvotere inn menn på læreryrket, skriver lærerstudent Tonje Aalmo (21).

Mangelen på mannlige rollemodeller kan få alvorlige konsekvenser for et barn.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er viktig for barn i skolen å ha både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Dessverre er bare hver fjerde lærer i grunnskolen mann.

Det finnes mange artikler som tar opp dette teamet. Det er blitt brukt mye tid og forskning på å finne ut hvorfor det er så stor kjønnsforskjell, og hva man kan gjøre for å få flere menn til å velge lærerstudiet.

Jeg sier: Vi må kvotere inn menn!

Skolesystemet skuffer guttene

På sine nettsider skriver regjeringen at de ønsker å få inn flere mannlige lærere. I en pressemelding fra 2018 står det at regjeringen bruker 870 000 kr på å forske på den manglende kjønnsbalansen blant lærere i grunnskolen.

Det å forske på dette mener jeg er en god investering, hvis man faktisk får noe ut av det. Men det å bruke nesten en million norske kroner virker absurd, spesielt når vi vet mange av grunnene til hvorfor det er minimalt med mannlige søkere.

Gutter gjør det generelt dårligere på skolen enn jenter, og de ender derfor opp med dårligere karakterer. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at menn ikke søker på grunnskolelærerutdanning. Mange har ikke karaktersnittet til å komme inn.

Vi må tenke på barnas beste

Tanken på å måtte studere fem år skremmer nok også mange, uansett kjønn. Men det at regjeringen har valgt å gjøre om lærerutdanningen til en masterutdanning, er faktisk et steg i riktig retning.

Dette øker statusen på læreryrket, og antall søkere har faktisk økt etter denne innføringen. Dessverre er ikke dette tiltaket nok for å løse kjønnsbalanseproblemet på studiet.

Det er flere studier som har begynt å kvotere inn menn, blant annet studie for veterinær og dyrepleie ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Så hvorfor ikke kvotere inn menn på lærerstudiet også?

Mange mener at kvotering er feil virkemiddel, fordi man gir en ekstra fordel til en gruppe mennesker. Man kan forstå argumentet, men jeg mener det er viktig å tenke på barnas beste! Barn trenger mannlige rollemodeller, og det er flere grunner til dette.

Tonje Aalmo (21).

Hva med en prøveordning?

Det er bevist at barn, og da spesielt gutter, som mangler denne rollen i livet sitt, ofte har vanskeligheter med både selvbilde, vennskap, identitet og skole.

Det at mangelen på en en mannlig rollemodell kan få så mange uheldige konsekvenser for et barn, er skremmende.

Jeg har forståelse for at regjeringen har mange saker å ta å seg av, men jeg mener også at skole og utdanning er et av de viktigste områdene å jobbe for.

Det at kvotering av menn er noe man er uenige om, er greit, men gi det i hvert fall en sjanse. Om det så bare er ett eller to poeng, kjør i gang en prøveordning for å se om antall mannlige søkere øker.

Jeg er klar over at det foregår debatter om skole og utdanning hele tiden, men ting er fortsatt ikke slik de bør være. Ja, ting er på vei i riktig retning, men hjelp oss med å få flere menn til å søke lærerutdanning!

Les også

Kunnskapsministeren svarer: – Det blir ikke flere eksamener

Les også

Er det riktig at én anmelder skal ødelegge selvtilliten til en hel skole? | Mathilde Iuell


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.