SiD

10 kjappe med Sosialistisk Ungdom-leder Andreas Sjalg Unneland: – Vi som er opptatt av å redde klimaet, må bruke alle verktøy vi har

  • Amalie Lereng
    Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig

De voksne politikerne må tvinges til å lytte, mener SU-lederen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvem: Andreas Sjalg Unneland, leder for Sosialistisk Ungdom

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.


1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Ja. Politikerne har altfor lenge ignorert de dramatiske klimaendringene vi står overfor, og da må vi tvinge dem til å lytte til de som er fremtiden. Vi som er opptatt av å redde klimaet, må bruke alle verktøy vi har, og for elever innebærer det også å streike fra skolen.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Verden har allerede funnet mye mer olje enn vi kan forbrenne dersom vi skal ha sjans til å løse klimaproblemet. Å åpne for enda mer oljeleting viser at man ikke tar klimaproblemet innover seg.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Når regjeringen legger opp til en massiv motorveibygging til flere hundretalls milliarder, er det rimelig at bompenger er med på å finansiere det. Vi vil bygge mindre monsterveiprosjekter som fergefri E39 og ny E18, noe som ville ført til mindre bompenger. Samtidig må vi bruke grønne avgifter for å regulere biltrafikken i byene og gjøre det attraktivt å reise kollektivt.

Les også

10 kjappe med KrFU-leder Martine Tønnessen: - Vi burde fjerne BSU-ordningen

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Ja, ungdommers helse er viktigere enn denne industriens frihet til å drive aggressiv reklame.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Vi må sikre trygge og gode tjenester til alle uansett hvor de bor. Det er et verdivalg ,og vi mener det har en verdi at folk skal kunne bo der de ønsker i hele landet.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Det er viktig at politikerne erkjenner at gamle kjønnsroller henger igjen, og vi må gjøre aktive grep for å sikre reell frihet for foreldre til å kunne være hjemme med barna. Men da må vi endre seige holdninger i arbeidslivet og samfunnet. Derfor trenger vi en egen kvote forbeholdt mor og far. Vi ønsker én kvote til far, én til mor og én de kan fordele selv.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Løsningen er en nasjonal boligplan som setter klare krav til kommunene, og som pålegger dem å bygge nok boliger til å holde tritt med befolkningsveksten. Samtidig må vi bygge opp en tredje boligsektor der vi sikrer billige boliger alle har råd til, og som ikke kan spekuleres i. En kombinasjon av regulert statlig bygging og et fleksibelt boligmarked vil være den mest effektive løsningen.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Det som alltid fører til faste stillinger, er faste stillinger. Mange midlertidige stillinger gir mer makt til sjefen og mindre trygghet til deg som arbeider. Det er feil vei å gå.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre? Konkretisere tiltak

– Vi trenger en skole som er tilpasset at alle elever ikke et fiktivt gjennomsnitt. Skolen er for teoritung, og det er lite rom for fysisk aktivitet og alternative læringsmetoder. Derfor ønsker vi å styrke lærernes faglige skjønn og legge til rette for fysisk aktivitet hver dag. Vi vil også ha gratis mat inn i skolen.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Nei. Vår felles velferd er ikke butikk. Jaget etter penger skal ikke være grunnen til å drive et sykehjem, det skal være å tilby best mulig omsorg og et trygt og godt arbeidsmiljø for dem som bærer velferdsstaten.

Les mer om

  1. Kommunevalg 2019
  2. Samferdsel
  3. Klima
  4. Ungdomspartilederdebatten2019