SiD

Ungdommen nå til dags: «Bli med i demokratiet. Bli med i politikken»

  • Si ;D-redaksjonen
    Si ;D-redaksjonen

Det som fikk meg til å engasjere meg i politikk og melde meg inn i SU, var at jeg så ungdom engasjere seg i saker som angår dem i hverdagen, svarer Yasiin Elmi (16). Foto: Privat

Fire ungdommer svarer: Dette engasjerer oss mest akkurat nå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette er de fire ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Yasiin Elmi (16). Foto: Privat

Navn: Yasiin Elmi

Alder: 16

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg meldte meg nylig inn på Sosialistisk Ungdom (SU), ungdomsorganisasjon som kjemper for å utjevne forskjeller mellom de rike og de fattige i Norge. SU kjemper for miljøet, likestilling og rettferdighet. Det som fikk meg til å engasjere meg i politikk og melde meg inn i SU, var at jeg så ungdom engasjere seg i saker som angår dem i hverdagen, som fraværsgrensen og klimakrisen.

Hvis du selv vil påvirke avgjørelsene som påvirker deg og livet ditt, bli med i demokratiet. Bli med i politikken.


Silje Brekke Bakken (19). Foto: Privat

Navn: Silje Brekke Bakken

Alder: 19 år

Bosted: Siggerud

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg for å skape et likestilt samfunn hvor mine foreldres bakgrunn ikke legger grunnlaget for hvilket liv jeg ender opp med. Jeg er bekymret for at arbeidsledigheten har steget de siste årene, mens privatpersoner tjener seg styrtrike på asylmottak og barnehager. Den økonomiske avstanden mellom vanlige lønnsmottagere og de på toppen bare øker, og det er ofte de med minst fra før som må ta støyten. Det er dette som styrer engasjementet mitt, fordi jeg mener denne utviklingen må stanses. Hvis barn og unge skal fortsette å vokse opp med tanken om at alle kan lykkes, må vi handle.


Sanna Thorsen (16). Foto: Privat

Navn: Sanna Thorsen

Alder: 16

Bosted: Stavanger

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som helt klart engasjerer meg mest for tiden er utdanning. Skole preger hverdagen min mye, og vi tar spesielt mange viktige valg angående utdanningsretninger nå. De valgene jeg tar nå, påvirker fremtiden min.


Mia Cathryn Haugen Chamberlain (18). Foto: Privat

Navn: Mia Cathryn Haugen Chamberlain

Alder: 18

Bosted: Bergen

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg engasjerer meg for tiltak mot urettferdigheten i samfunnet. Jeg er bekymret for det krevende arbeids- og boligmarkedet som vil komme meg i møte, når jeg flytter ut og starter et liv for meg selv. Jeg er bekymret for klimaproblemene verden står overfor, og jeg er bekymret for at stadig flere unge sliter med psykiske vansker. Vi unge kan ofte føle oss tiltaksløse i møte med en vanskelig og forvirrende verden. Det er da det er viktig å våge å engasjere seg og forsøke å finne andre mennesker som er engasjerte, og som ønsker å utgjøre en forskjell. Derfor tør jeg å være engasjert i å gjøre noe med urettferdigheten, og derfor er jeg medlem av Sosialistisk Ungdom.

Les mer om

  1. Ungdommen nå til dags
  2. Politikk
  3. Asylmottak
  4. Demokrati