Jeg måtte velge realfag. Grunnen? En urettferdig ordning.

  • Emma Strandbakke (18)
Det burde finnes andre incentiver for å få elever til å velge realfag enn realfagspoeng, skriver Emma Strandbakke (18).

Realfagspoeng fratok meg muligheten til å velge det jeg ønsket.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hver gang jeg åpner matteboken min, tenker jeg at jeg heller kunne ha hatt rettslære som valgfag. Eller økonomi og ledelse. Eller hvilket som helst samfunnsfag. Likevel har jeg mattefaget R2. Den eneste grunnen? Jeg får et helt tilleggspoeng for dette faget.

Fristen for å søke på høyere utdanning gikk ut 20. april. Skolepoengene er den eneste faktoren som bestemmer om man får plass på drømmestudiet eller ikke.

Dersom du har valgt realfag, kan du få hele fire ekstra realfagspoeng. Det har mye å si for karaktersnittet ditt.

Tilleggspoeng ble avgjørende

Jeg har vurdert å søke på et samfunnsfaglig studium etter videregående. Det har 59,8 som poenggrense for førstegangssøkere. Det betyr i praksis at jeg måtte fått sekser i alle fag for å komme inn uten noen tilleggspoeng.

Dette virket nærmest umulig.

Derfor så jeg meg nødt til å velge biologi og realfagsmatte. Dette er fag jeg har null interesse for. Jeg ville heller velge samfunnsfag som jeg visste var relevante for videre studier. Realfagspoengene fratok meg den muligheten.

Tilhengere av realfagspoeng argumenterer ofte for at realfag er fremtiden, og at ordningen er viktig for å oppmuntre elever til å velge realfag.

Jeg er helt enig i at realfag er enormt viktig. Men realfagspoengene er ikke en forutsetning for at Norge skal få massevis av flinke og motiverte realfagsstudenter i årene fremover.

Rammer andre retninger

Jeg tror det er viktig at unge velger realfag fordi de har en genuin interesse for fagene, ikke fordi de gir ekstra poeng.

Mange realfagsutdanninger har også krav om spesifikke fag. Elever som ønsker utdanning innenfor realfag, vil dermed trolig velge disse fagene på videregående.

Slik ordningen er i dag, rammer den først og fremst elever som vil søke seg inn på andre studier enn de realfaglige.

Det virker paradoksalt at en realfagselev som skal søke seg inn på jusstudiet, har en stor fordel overfor en som faktisk har hatt rettslære på videregående.

Burde endres

Det burde finnes andre incentiver enn realfagspoeng for å få elever til å velge realfag.

Samtidig som realfag er viktig for fremtiden, trenger man også jurister, samfunnsforskere og journalister. Når elevene som ønsker å utdanne seg innenfor dette, skal søke et studium, burde det ikke være en ulempe å ha valgt noe annet enn realfag.

Når jeg og mange andre tredjeklassinger nå har søkt oss inn på et studium, er vi helt avhengig av realfagspoengene våre. Dette burde endres.

Dagens ordning reduserer elevenes valgfrihet og er blodig urettferdig.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!