Skolen ga oss i lekse å telle kalorier

  • Sofie Evju-Warnken
I mat og helsetimen for en uke siden fikk vi i oppgave å registrere nøyaktig det vi spiste tre dager i uken, skriver Sofie Evju-Warnken (14)

Det eneste som kommer ut av slike oppgaver, er skam, dårlig selvbilde og redsel.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Mange ungdommer er usikre på seg selv, på vekten sin og på om de spiser for mye. Jeg lurer derfor på hvorfor skolen gir oss oppgaver som skaper enda mer kroppspress.

Dette er skoleoppgaven Sofie Evju-Warnken (14) fikk med seg hjem.

Rar skoleoppgave

I mat og helsetimen for en uke siden fikk vi i oppgave å registrere nøyaktig det vi spiste tre dager i uken. Etter dette skulle vi skrive en tekst om hvordan vi kunne forbedre kostholdet vårt etter Helsedirektoratets anbefalinger.

Hvordan forventer skolen at 14-15-åringer skal gjøre denne oppgaven uten å føle på skam? Forstår de at en slik oppgave kan gjøre det vanskelig å føle seg god nok?

Skumle tall

43 prosent av ungdom føler på press rundt kropp og vekt i hverdagen, viser tall fra Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Dette burde være grunn nok til at skolen skal være en arena som forebygger slikt kroppspress.

Skolen burde hjelpe oss med å lære at vi er gode nok som vi er. Undervisningen burde ikke sette søkelys på hvilken type mat og hvor mye vi spiser, men heller lære oss om hva som er bra for kroppen.

Hvis man mener en slik oppgave er nødvendig, hadde det vært bedre om lærerne viste oss matinntaket til en oppdiktet person.

Skaper skam

Mange ungdommer synes det er vanskelig å snakke om kropp og vekt. Når vi har slike oppgaver, kan ikke lærerne forvente at vi vil snakke med dem om vanskelige forhold til mat. Lærere burde skjønne dette.

Jeg vet at flere elever ikke liker denne oppgaven. De ønsker ikke denne oppgaven i skolesekken.

Det eneste som kommer ut av slike oppgaver, er skam, dårlig selvbilde og redsel for å spise for mye eller for lite.

Jeg vil at lærerne og skolene skal ta grep og slutte med slike oppgaver. Skolen bør heller hjelpe oss med å styrke selvbildet og selvfølelsen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!