SiD

Flere må bli bevisste på menns problemer

  • Gutt (18)
Det er sjeldent menns problemer blir diskutert og det er sjeldent problemene deres blir anerkjent i det hele tatt. Det er trist, skriver gutt (18).

Si; D-innlegg: I likestillingsloven står det skrevet: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.». Er det ikke ironisk?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hva er det første du tenker på da du hører ordet «mann»? Er det maskulin? Sterk? Hvis menn har problemer, er de ordentlige menn da?

I dag markeres den internasjonale Mannsdagen. På denne dagen skal man fokusere på menns mentale og fysiske helse og problemer de møter i hverdagen. Dette er den ene dagen i året da det virker som om det er greit for oss menn å snakke om våre problemer, uavhengig av kvinners problemer.

Vi diskuterer sjeldent menn sine problemer

Hvis du ikke er enig i at vi menn skal få uttrykke oss om våre problemer i dag, eller om du tror vi ikke har noen, så er du velkommen til å skru av datamaskinen eller legge fra deg avisen, og legge deg ned i sengen din.

Tro det eller ei. Menn har sine problemer de også

Der kan du være for deg selv til i morgen når Mannsdagen er over.
Det er sjeldent menns problemer blir diskutert, og det er sjeldent problemene deres blir anerkjent i det hele tatt. Det er trist. Jeg skal derfor prøve å få deg som leser, mer bevisst på problemene menn opplever.

Vi mister for mange

Ifølge SSB tok 434 menn livet av seg i 2011, mens 164 kvinner tok livet sitt. Det tilsvarer over dobbelt så mange døde menn som kvinner. Er menn flinkere til å ta selvmord? Eller mener vi det faktisk når vi prøver? Det vet jeg ikke, men det jeg vet, er at vi mister flere menn enn vi burde. Det burde fikses. Det vi kan starte med, er å anerkjenne at menn også har problemer, og at det skal være greit å snakke om det.

Utdanning og kvotering

Guttene er taperne i skolen. Det bekrefter Udir, og blant annet har kommentator Helene Skjeggestad skrevet om det i Aftenposten tidligere i høst. Gutter får lavere karakterer, og de dropper ut oftere.

Hvis de klarer seg ut av videregående, blir de møtt med en vegg av kjønnspoeng til kvinner og et arbeidsliv som kvoterer inn kvinner.

Hvis du vil forsvare landet ditt, blir kvinner kvotert inn der også. Faktumet er at hvis du søker på en jobb eller søker deg til høyere utdanning, vil en kvinne ofte få en fordel selv om dere er like gode. Dette er en ting gutter og menn ikke kan forandre, uansett hvor hardt de jobber.

Foreldrerett

Over 80 prosent av barna som bor hos en forelder bor hos mor, ifølge Aftenposten. Det er ikke fordi mannen ikke har interesse av å være far, men fordi mor nesten alltid vinner omsorgsretten. Her burde det også gjøres endringer. Også i andre aspekter i rettssystemet har kvinner fordeler. De får for eksempel sjeldnere og mildere straffer.

I likestillingsloven står det skrevet: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.». Er ikke det ironisk? At selve likestillingsloven som skal sikre likhet, så tydelig poengterer at den hovedsakelig er til kvinners fordel?
Tro det eller ei. Menn har sine problemer de også.


Les flere innlegg om likestilling her:

Les også

  1. Kvinnene tapte da Trump vant, skriver Asli Altunøz (19).

  2. Marina Dokken (18): Jeg er feminist. Han er antifeminist. Vi slåss begge for det samme.

  3. Få nordmenn liker å høre at det er diskriminering i arbeidslivet, skriver Abdirahman Hassan (18).


Hør Aftenpodden Si; D: Negativ leveregel: «Jeg må være godt likt av alle»

Andrea Lund (20) er én av dem som føler hun må bli likt av alle og lever etter denne leveregelen.

– Det er ikke nødvendigvis sunt, sier psykolog Aksel Inge Sinding.

Hør hvilke konstruktive råd han gir henne og andre som lever etter denne regelen.

Hør med et klikk her:

Les mer om

  1. Selvmord
  2. Likestilling
  3. Skole og utdanning
  4. Arbeidsliv