Vi må øke forståelsen for transkjønnede

Det er essensielt at et land som kjempet for homoseksuelle sine rettigheter, kjemper for transpersoner med samme fundament. Det er viktig å lære skolebarn at medfødte genitalier er irrelevant for hva en ønsker å identifisere seg som, skriver Maria Igland.

I dag er det å være transkjønnet like problematisk som det var å være homoseksuell for førti år siden. Mangelen på forståelse er utbredt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Å skulle diskutere og være informert om seksualitet er et gode for norske elever. Likevel undrer jeg ofte på hvorfor vi ikke diskuterer hverken transkjønnethet eller kjønnsdysfori. For vet egentlig norske skoleelever hva disse begrepene betyr?

Vi mangler forståelse for transkjønnhet

Da 2014 nærmet seg slutten, kom jeg over en artikkel hvor en transkjønnet jente fra Ohio hadde begått selvmord, grunnet transfobiske holdninger i nære relasjoner.

Maria Igland (17)

Å være trans eller transkjønnet er som å vokse opp i et samfunn hvor du kun har lov til å skrive med høyrehånden, selv om det å skrive med venstre er det som faller deg naturlig. I dag er det å være transkjønnet like problematisk som det var å være homoseksuell for 40 år siden. Dette er ikke fordi det å være transkjønnet i seg selv er problematisk, men fordi mangelen på forståelse er så utbredt.

Kjønnsdysfori er ingen sykdom

Transkjønnethet beskrives som kjønnsdysfori, som forklares med at ens tanker og følelser ikke appellerer til vedkommendes biologiske kjønn. Det er ingen sykdom eller lidelse, men noe som trenger forståelse og aksept.

Transpersoner har gjennom flere generasjoner opplevd institusjonalisert stigmatisering, noe som har kostet et enormt antall liv. Det etterlater samfunnet med en skittentøyvask som er nødvendig å ta.

Vi må kjempe for deres rettigheter

Dagens Norge er nødt til å gi mer rom for forståelse, og spesielt overfor begrepet identitet . Det er essensielt at et land som kjempet for homoseksuelles rettigheter, også kjemper for transpersoner. Det er viktig å lære skolebarn at medfødte genitalier er irrelevant for hva en ønsker å identifisere seg som.

Selvmordsoffer uttrykte håp

Leelah Alcorn er navnet på jenta som begikk selvmord i slutten av 2014. I hennes selvmordsbrev skrev hun at hun hadde et håp om at verden skal bli bevisst hvilke grusomheter ignoranse har påført transpersoner. Det er viktig å se tilbake på hennes ord og minne oss på hva konservatisme har påført våre medmennesker.

Så la årene fremover innebære en omveltning, hvor institusjonalisert undertrykkelse mister sitt fotfeste i samfunnet. Hvor politikere bruker sin stemme til å fremme transkjønnethet, og hvor vi sammen etablerer en trygg plattform for alle.

La norske barn ta del i kampen om frihet for våre medmennesker; la oss bygge trygge rammer.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Maria Igland (17)