Kampen for en ny inntaksmodell er avgjørende

  • Ella Beate Helland Lyngstad
    Ella Beate Helland Lyngstad
    Leder, Oslo Sosialistisk Ungdom
Sofia og Nils går i samme klasse. Begge to har et veldig stort ønske om å komme inn på Elvebakken videregående, men har ulike forutsetninger, skriver debattanten i dette tenkte eksempelet.

«Sofia» og «Nils» har helt ulike forutsetninger for å få gode karakterer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Sofia og Nils går i samme klasse på hele grunnskolen. Begge to har et veldig stort ønske om å komme inn på Elvebakken videregående etter ungdomsskolen. Begge legger en veldig stor innsats karakterene sine, men Sofia har mye bedre karakterer enn Nils. Hvorfor det?

Det er fordi Sofia har foreldre med mastergrad og høy utdanning, mens Nils sine foreldre er yrkesutdannede og ikke har høyere utdanning. Sofia og Nils har altså helt ulike forutsetninger for å få gode karakterer. Sofia får innvilget førstevalget sitt, mens Nils havner helt bakerst i køen og kommer ikke inn på Elvebakken.

Dette er resultatet av inntaksordningen vi har i dag. Karakterbasert opptak er ikke «fritt» skolevalg og rammer skjevt, for vi vet at karakterer går i arv. Det er urettferdig.

Et friere skolevalg

Jeg ønsker å svare Josefine Oraug Rygh fra Unge Venstre, som på Si ;D argumenterte mot byrådets forslag til ny inntaksmodell. Vi er enige i mye, blant annet at det er en stor utfordring at vi nå har en inntaksordning som fører til såkalte A- og B-skoler i Oslo. Altså at noen skoler er mer populære og derfor får et veldig høyt karaktersnitt, mens andre skoler ikke er like populære og derfor ikke har like mange søkere og like høyt karaktersnitt.

Det vi er uenige om, er om hvorvidt forslaget til ny inntaksmodell vil gjøre valgmulighetene dårligere for den gjennomsnittlige 10.-klassingen i Oslo. Det vil den ikke.

Forslaget gir alle mulighet til å komme inn på alle skoler. Sånn sett blir det faktisk et friere skolevalg enn ordningen vi har i dag.

Må bli hovedsak

I dag er det bare de med de beste karakterene som har sjans til å komme inn på de mest populære skolene, men med forslaget til Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet vil alle ha mulighet.

I tillegg vil den nye modellen skape mer mangfold på alle skolene i Oslo, noe som er veldig positivt. Og det harde arbeidet mange legger ned i karakterene sine, vil fortsatt lønne seg. Denne modellen vil nemlig også ivareta innsats og bedre karakterer når en stor andel (halvparten) faktisk blir tatt inn etter karakterer.

Til slutt håper jeg, i likhet med Rygh, at dette blir en hovedsak valgkampen 2023, for dette er en modell Oslo-skolen sårt trenger, og som vil få ned forskjellene i byen vår.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.